Noach Leergang

Zeven uitdagende vragen bij het Noach-verhaal

De Raad van Kerken komt binnenkort met een serie theologische verdiepingen rondom het Noach-verhaal, dat verrassend actueel is in deze tijd van ecologische crisis. Het verhaal stelt ons vragen (hoe gaan we om met verantwoordelijkheid, grenzen en fatalisme?), het stelt kaders voor mensen (hoe kunnen we samen-leven met de schepping en al haar biodiversiteit?) én het biedt hoop.

Tips en instructies

Om als gespreksleider een goed gesprek te voeren over geloof en duurzaamheid.

Hieruit bestaat elke
verdieping

Let op: krijg je een foutmelding? Waarschijnlijk is er niets aan de hand.
Kijk in je mail of de download daar binnenkomt. Het kan ook in je SPAM terechtkomen.

Inleiding

Het Noach-verhaal: verrassend actueel

Zeven belangrijke vragen bij het Noach-verhaal.

Noach & de actualiteit

#1 Hoe herkenbaar is het Noach-verhaal in onze eigen tijd?

Omgaan met grenzen

#2 Hoe kunnen we omgaan met de grenzen van de planeet?

Verantwoordelijkheid

#3 Noach was rechtschapen, wat kunnen wij van hem leren?

Biodiversiteit

#4 God sluit zijn verbond met de hele schepping, wat betekent dat?

Goed en kwaad

#5 Zijn wij schuldig richting arme landen en toekomstige generaties?

Doemdenken of hoop?

#6 Hoe kunnen we omgaan met gevoelens van fatalisme?

Het verbond uitleven

#7 Waarom is een duurzame manier van leven zinvol?

Over de initiatiefnemers

De Noach Cursus is ontstaan op initiatief van de werkgroep Theologie, Kerk, Duurzaamheid van de Raad van Kerken in samenwerking met Micha Nederland.

De verdiepingen zijn geschreven door:

  • Marjolein Tiemens-Hulscher
  • Erik Borgman
  • Corinne Groenendijk
  • Christiaan Hogenhuis
  • Hans Schravesande
  • Frans Verkleij
Ark van Noach

Meer over schepping en klimaat