New Wine komt met kringmateriaal ‘Heel het leven’

Bart Visser New Wine Heel het leven kringmateriaal

Vanaf nu beschikbaar: het nieuwe kringmateriaal ‘Heel het leven’, ontwikkeld door Micha-partner New Wine Nederland. Met dit kringmateriaal kun je je met jouw kring verdiepen in Gods Koninkrijk en welke plek zorg voor de schepping daarin heeft. Het kringmateriaal bevat genoeg inspiratie om vijf bijeenkomsten met dit thema aan de slag te gaan.

New Wine-directeur Bart Visser legt uit waarom dit zo’n belangrijk thema is: ‘Door de klimaatverandering mislukken oogsten, zien we extreem weer en vluchtelingenstromen. Ook het verlies aan plant- en diersoorten, het verdwijnen van bossen en het zouter worden van de bodem krijgen meer en meer invloed op het leven van mens en dier. Juist als christenen hebben we een grote taak: God wil dat we samen met Hem rechtdoen aan mens, dier en plant. Dat alles wat Hij bedacht en schiep zal groeien en bloeien tot eer van Hem.’

‘Juist als christenen hebben we een grote taak: God wil dat we samen met Hem rechtdoen aan mens, dier en plant.’

Waarover gaat het kringmateriaal?

Met  het themapakket reikt New Wine materiaal aan waar je mee aan de slag kan gaan, thuis of met je kerk, als alternatief voor de zomerconferentie. Het bestaat uit een boekje met aanvullend vijf online ‘talks’:

  1. Heel het leven: Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? En wat heeft dit te maken met het werk van Gods Geest? In deze eerste sessie gaat Jan-Maarten Goedhart in op de drie betekenissen van het thema ‘Heel het leven!’.
  2. Het grote verhaal: Wat is het Grote Verhaal dat zich ontvouwt van Genesis tot aan de terugkomst van Jezus? En hoe maken wij deel uit van dit verhaal? Dave Bookless schetst de rode lijnen in het Oude en Nieuwe Testament en vraagt: ‘Hoe groot is jouw Jezus?’
  3. Geworteld leven: Waar is jouw thuis? We zijn geschapen om geworteld te leven – in God, in onze gemeenschap en in de schepping. Maar in onze huidige wereld zijn veel mensen ontworteld en onthecht en daardoor innerlijk verwond. Dave Bookless daagt je uit: ‘Wees een mangrove.’
  4. Het hele leven: Gods Koninkrijk brengt ‘shalom’: heelheid voor de hele schepping. Dat raakt aan alle terreinen van ons leven en onze samenleving en economie. Mag Jezus koning zijn over je hele leven? En wil jij een ‘brenger van shalom’ zijn in jouw leefomgeving?
  5. Kerk in een gebroken wereld: Wat is de roeping van de kerk waarvan jij deel uitmaakt? En wat betekent dit dan concreet voor hóe je kerk bent in jouw stad of dorp? Dave Bookless nodigt jouw kerk uit om betrokken te zijn in Gods beweging van schepping naar herschepping – in Jezus’ naam en in de kracht van de Heilige Geest.
New Wine Heel het leven kringmateriaal

Hoe werkt het?

Via de webshop van New Wine Nederland kun je het boekje met het kringmateriaal bestellen. In het boekje vind je voldoende inspiratie om vijf bijeenkomsten mee te vullen. Als kring bekijk je telkens een van de ‘talks’. Bij elke talk zit een worshipvideo en verwerkingsmateriaal voor huiskringen, tieners en kinderen. Op deze manier kun je samen de Bijbel induiken, doorpraten en samen in gebed.

Op de video’s zie je Anglicaans voorganger en theologiedirecteur Dave Bookless van de christelijke natuurbeweging A Rocha International (en schrijver van het boek Het groene hart van het geloof) en voormalig New Wine-voorzitter en predikant Jan Maarten Goedhart van de Sint Janskerk in Gouda.

Micha Nederland is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van het materiaal, samen met A Rocha, 24/7 Prayer, GroeneKerken, Laudato Si’ Alliantie.

Kringmateriaal bestellen?

Het kringmateriaal kost € 6,25 en is te bestellen via de webshop van New Wine Nederland.

Gerelateerd