Gezocht: nieuwe redactieleden voor de Micha-boekenreeks

Merijn Wijma kind te koop redactieleden

De redactieleden van de Micha-boekenreeks ontmoeten elkaar ongeveer vier keer per jaar om samen te bespreken welke boeken over gerechtigheid we graag willen uitbrengen. Het afgelopen jaar brachten we Kind te koop en Scheppings(t)rouw uit.

Redactieleden gezocht!

Vanwege het vertrek van twee redactieleden komen er binnenkort twee nieuwe plekken vrij in de redactie. Vind jij het leuk om na te denken over het ontwikkelen van nieuwe boeken over gerechtigheidsthema’s die wel wat meer aandacht verdienen? Lees dan hieronder verder wat het idee is van de boekenreeks, en laat weten of dit bij jou past.

Waarom een Micha-boekenreeks?

Micha Nederland en uitgeverij Buijten & Schipperheijn hebben de Micha-boekenredactie in het leven geroepen, omdat we christenen willen inspireren en aanzetten tot gerechtigheid in hun eigen leven. De Micha-boekenreeks maakt het mogelijk dat we structureel boeken uitgeven over belangrijke gerechtigheidsthema’s wereldwijd.

Onze westerse levensstijl draagt namelijk bij aan onrecht wereldwijd. Veel christenen in Nederland zijn zich hier onvoldoende van bewust of het houdt hen onvoldoende bezig. Ook qua christelijke boeken blijven thema’s die raken aan sociaal en ecologisch onrecht onderbelicht.

De redactie publiceert boeken over deze thema’s, omdat we geloven dat we als christenen geroepen zijn om zorg te dragen voor elkaar en voor de wereld. In Nederland kunnen we bovendien veel leren van mensen op andere plekken in de wereld. In onze boeken kaarten we thema’s aan die in andere boeken nog niet gedeeld worden of die onderbelicht blijven. We bieden altijd concrete handvaten aan over hoe we hier op een holistische manier in onze eigen levens mee aan de slag kunnen.

Wat is onze missie?

De Micha-boekenreeks brengt nieuwe boeken of boekvertalingen uit die:

 • christenen raken, prikkelen en motiveren om een rechtvaardige leefstijl te ontwikkelen. 
 • meer diepgang brengen rondom verschillende gerechtigheidsthema’s. 
 • bijdragen aan de doelstellingen van Micha Nederland en haar partnernetwerk.

Wat voor soort boeken en waarover?

Qua soort boeken kunnen we van alles ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan:

Kleur je wereld groen redactieleden boekenreeks
 • Kinderboeken.
 • Praktisch bruikbare boeken, zoals een scheurkalender, dagboek of kringmateriaal.
 • Theoretische boeken, gericht op verdieping.
 • Verhalende boeken, zoals een parabel, een verhalenbundel of een reeks portretten.
 • Opiniërende pamfletten, waarin we een bepaalde vraag behandelen of stelling innemen.

Micha-boeken gaan altijd over maatschappelijk relevante en actuele onderwerpen, behandelen zowel (on)gerechtigheid als onze westerse leefstijl en zijn toegankelijk, concreet en praktisch (niet te hoogdravend of theoretisch).

Wat betekent het om redactielid te zijn?

De redactie vergadert drie tot vier keer per jaar. Tijdens de vergaderingen bespreken we het redactieproces en verdelen we taken. Het redactieproces verloopt als volgt:

 • 1. Boekvoorstellen kunnen op verschillende manieren binnenkomen: vanuit de redactie(leden) zelf, vanuit Micha-partners of vanuit mensen die een idee insturen via de website van Micha Nederland. Het kan gaan om nieuwe boeken of om vertalingen.
 • 2. De redactie bespreekt deze voorstellen: welke thema’s willen we aan bod laten komen? Is een boek het juiste middel? Zo ja, gaan we alleen voor het boek, of is het ook een idee om aanvullende content te (laten) maken, zoals podcasts, workshops of kringmateriaal? Welk budget hebben we nodig en hoe kunnen we daaraan komen?
 • 3. De keuze om het daadwerkelijk uit te geven is definitief zodra Buijten & Schipperheijn (de uitgever) akkoord is én de financiën geregeld zijn.
 • 4. De auteur of vertaler kan één van de redactieleden zijn. Of we vragen een andere auteur, ghostwriter of vertaler om deze taak op zich te nemen. Dit kan vanuit het netwerk van B&S.
 • 5. Per boek lezen minimaal 2 redactieleden mee met het manuscript. Zij geven feedback, beoordelen het eindresultaat en leggen waar nodig eventuele kwesties voor aan de rest van de redactie en/of een inhoudelijk expert.
 • 6. B&S verzorgt de correcties (punten, komma’s, details), de vormgeving en het drukwerk.
 • 7. Micha Nederland is verantwoordelijk voor de promotie van de boeken, onder andere via haar partnernetwerk en diens achterban. Uiteraard kunnen redactieleden ook bijdragen aan de verspreiding van de boeken via het eigen netwerk.
 • 8. Elk redactielid ontvangt na publicatie twee exemplaren van het boek om te houden of uit te delen.
 • 9. De redactie evalueert de resultaten, zowel qua impact als qua verkoop.

Interesse? Laat het weten!

Heb je affiniteit met de thema’s waarover wij boeken publiceren en denk je graag mee als redactielid? Vul het formulier ‘open sollicitatie’ in om te laten weten dat je interesse hebt, of stuur een mailtje naar [email protected]. Mail ook gerust als je vragen hebt over deze vrijwilligersfunctie.

Update: deze vacature is inmiddels gesloten

Gerelateerd