Hoe denken tieners over gerechtigheid en de rol van de kerk?

tieners kerk gerechtigheid

Nederlandse tieners maken zich druk over wereldwijde klimaatverandering (37 procent), vervuiling (33 procent) en onrecht op basis van racisme (32 procent). Toch voelen tieners zichzelf ongeschikt of ongeïnteresseerd om er iets aan te doen. Dit blijkt uit een onderzoek dat onder andere is uitgevoerd door Micha-partner World Vision. De onderzoeksconclusies zijn vergelijkbaar met de conclusies uit een eerder onderzoek over jongeren en hun zorgen over de toekomst.

De motivatie en mogelijkheden van tieners

Hoe jongeren zich tot gerechtigheidsthema’s verhouden heeft aan de ene kant te maken met motivatie: Nederlandse tieners, waaronder de christelijke tieners, hebben minder motivatie dan hun wereldwijde leeftijdsgenoten om onrecht in de samenleving aan te pakken. Aan de andere kant heeft het te maken met hun mogelijkheden: tieners missen vaak de keuzevrijheid of het vermogen om zelf (zonder de betrokkenheid, middelen en het leiderschap van een ouder of voogd) persoonlijke actie tegen onrecht te ondernemen.

Leiderschap

Tieners noemen de samenleving, grote instellingen (vooral onderwijsinstellingen) en regeringsleiders als belangrijkste partijen die een belangrijke rol moeten spelen bij het aanpakken van onrecht. Opvallend (en jammer) is het dat zij religieuze leiders, christelijke kerken en christelijke leiders het minst aanwijzen als partijen die een belangrijke rol te spelen hebben in gerechtigheid.

De rol van de kerk

Nederlandse tieners die hart hebben voor gerechtigheid en die wél vinden dat kerken en kerkleiders een rol moeten spelen bij het aanpakken van onrecht zijn het erover eens wat het belangrijkst is: het aanmoedigen van mensen om onrecht aan te pakken. Dit kan de kerk volgens de jongeren doen door de mensen te leren over de bronnen van onrecht. Ze gaan het liefst naar kerken gaan die positieve mentale gezondheid ondersteunen en die werken aan de beëindiging van extreme armoede, honger(snoden) en vluchtelingenhulp.

In totaal is zo’n zes procent van de Nederlandse tieners overtuigd christen mét een hart voor gerechtigheid. Deze groep tieners schreef eerder dit jaar een open brief aan kerken, waarin onder andere te lezen was: ‘Onrecht in deze wereld houdt ons bezig, we willen met onze generatie het verschil maken. Alleen weten we niet goed waar we moeten beginnen. En langzaam maar zeker verliezen we de hoop dat de kerk ons kan helpen.

Wat kun je hiermee als kerk?

Volgens het onderzoeksrapport kunnen authentieke bijdragen van leeftijdsgenoten, familieleden, leiders en andere mensen uit hun netwerk een katalysator zijn om tieners in staat te stellen hun hoop op verandering in de samenleving te laten groeien. Tieners geven aan behoefte te hebben aan:

  • Meer leren over onrecht in de samenleving.
  • Aanmoediging van familie en vrienden.
  • Mogelijkheden om collectief te handelen.

En nu?

tieners en gerechtigheid

Op de New Wine-zomerconferentie gaven Dorina Nauta (projectleider van het onderzoek) en Nolan Roffelsen (coördinator Zip Your Lip) een workshop, bedoeld om het gesprek te openen over het bovenstaande onderzoek, klimaatrechtvaardigheid en de zorgen van jongeren. De workshop is bedoeld voor kerkleiders, mentoren en natuurlijk de jongeren zelf. Deze workshop wordt op dit moment doorontwikkeld. Binnenkort kun je ‘m ook in jouw eigen kerk organiseren! Een gastspreker komt dan langs om de één uur durende workshop te leiden.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

World Vision

World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is, met als doel hen te geven wat ze nodig hebben om armoede te overwinnen.

Micha partner World Vision

Gerelateerd