Marijke van Dalen: ‘Een sprong in de diepte en in het licht’

Marijke van Dalen

Waarom Marijke van Dalen als ‘Moderne Micha’ geportretteerd wordt? Geen idee, zegt ze, om vervolgens als vanzelfsprekend over haar onvermoeibare inzet voor ‘het evangelie in woord en daad’ te vertellen.

Geschreven door Anna-Maria Fennema

Verleden

‘De geschiedenis van mijn familie met Leger des Heils reikt al drie generaties terug. Maar de keuze om daar ook te gaan werken was geen gemakkelijke. Eigenlijk heb ik namelijk ergotherapie gestudeerd en dit beroep tien jaar lang met veel plezier uitgeoefend. Leeftijdsgenoten echter vertelden mij over een tekort aan helpende handen bij Leger des Heils. Van baan veranderen betekende voor mij het roer extreem om te gooien.

Hier ging het niet om een aanstelling voor vijf of tien jaar, maar om een levensbeslissing. In de oecumenische kloostergemeenschap Taizé hoorde ik het lied Toen uw liefde mij had overwonnen dat van innerlijke onrust spreekt en dat God onze roeping openbaart. Dit gaf voor mij de doorslag: ik waagde de sprong in de diepte, die zich als sprong in het licht uitwees.

‘Het lied Toen uw liefde mij had overwonnen gaf voor mij de doorslag: ik waagde de sprong in de diepte.’

– Marijke van Dalen

In de 33 jaar die ik voor Leger des Heils in de actieve dienst heb gewerkt zag ik veel mensen, plekken en taken langs komen. De tweejarige opleiding, mijn eerste aanstelling bij het kerkgenootschap in Bussum, mijn tijd met een collega/vriendin in Goes waar we onder andere in de zomer openlucht-diensten op  campings verzorgden – het waren drukke maar ook heel fijne jaren.

Mijn kijk op de wereld werd nog wijder toen ik voor de afdeling Internationale Ontwikkeling en Samenwerking ging werken. Na de opening van het Oostblok woonde ik zes jaar lang in Tsjechië, waar ik de christenen daar mee mocht begeleiden om weer een levendige Geloofsgemeenschap op te bouwen.’

Tegenwoordige tijd

‘Door de jaren heen heeft de Heer op verschillende manieren tot mij gesproken. Ik ervaar zijn aanwezigheid in zijn schepping, via muziek en boeken en door de mensen om mij heen. Recht en onrecht raakt mijn hart, daarom heb ik lang in de werkgroep voor de Micha Zondag gezeten.

Op dit moment werk ik bij het Korps in Arnhem aan de oprichting van een groene werkgroep mee. Ons doel is dat het onderwerp klimaatrechtvaardigheid structureel aandacht krijg. En ja, ik stond ook bij de A12 om voor de afbouw van fossiele subsidies te demonstreren. Niet in uniform, hoewel dat wel had gemogen. Ik moest er een tijdje over nadenken, maar uiteindelijk kon ik er niet meer omheen. Ik ben eigenlijk rustig van aard, maar onrecht kan mij flink boos maken.’

Toekomst

‘Sinds 2020 ben ik met pensioen, maar mijn verbond met Leger des Heils geldt nog steeds voor mij: Ik beloof open te staan voor het werk van de Heilige Geest, gehoorzaam te zijn aan zijn leiding in mijn leven, te groeien in genade door God te eren, te bidden, de Bijbel te lezen en mijn naaste te dienen.

Dit breng ik nu – naast mijn pastorale taak in het korps – als vrijwilliger bij de Hoeve Klein Mariëndaal in praktijk. Op deze mooie plek met zelfoogsttuin en theeschenkerij, help ik bij de dagbesteding voor mensen met dementie. Sinds kort zit ik ook in de werkgroep voor de dierverzorging – ik houd van mensen, maar beslist ook van dieren!  Een bepaalde heilige onrust zit nog steeds in mij, en dat is prima zolang ik ook blijf genieten van Gods schepping en zijn roeping blijf volgen.’

Bedankt, Marijke van Dalen!

Marijke van Dalen was tot 2023 betrokken bij team Micha Nederland. Graag willen we haar bedanken voor haar inzet en waardevolle bijdragen.

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Micha partner Leger des Heils

Gerelateerd