Laudate Deum: de paus scherpt zijn boodschap aan

Laudate Deum

Laudate Deum (vertaald: ‘Prijs God’) heet de nieuwste pauselijke brief, gepubliceerd op 4 oktober 2023. Paus Franciscus vond het nodig om hiermee zijn bekende Laudato Si’ (2015) aan te vullen en concreter te maken, omdat de urgentie in de wereld steeds groter wordt. De brief biedt een uitgebreide christelijke visie op klimaatverandering en wat dat betekent voor onder andere kwetsbare mensen, jongeren en de schepping zelf. Hiermee sluit Laudate Deum goed aan bij het thema van de Micha Zondag van dit jaar.

Waarom deze ‘update’?

De Laudato Si’ Alliantie Nederland noemt Laudate Deum ‘een flinke schep erbovenop’. Volgens dit netwerk van katholieke organisaties vindt paus Franciscus dat er veel te weinig is gebeurd sinds het verschijnen van zijn eerdere klimaatoproep Laudato Si’ in 2015. Jurijn Timon de Vos, voorzitter van de Laudato Si’ Alliantie Nederland: ‘Wat de paus zegt, is dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis. Bij de mens ligt dus het probleem, maar óók de oplossing.’

Webinar over Laudate Deum

De Laudato Si’ Alliantie verzorgt op 3 november een webinar over Laudate Deum. Naast een toelichting bij deze brief delen deskundigen hun inzichten over hoe we het gedachtengoed actief kunnen toepassen in ons eigen leven.

Laudato Si’ in gewone taal

Matty Leijenhorst van de Laudato Si’ Alliantie schreef Aan U alle lof!, de klimaatbrief van paus Franciscus voor jou samengevat in gewone taal. Hiermee hoopt ze de pauselijke brieven toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Laudate Deum

Van Leijenhorst: ‘De kijk van paus Franciscus op de wereld en zijn ideeën over wat er nodig is voor een betere wereld voelt voor mij heel kloppend en geeft ook iedere keer weer nieuwe inzichten en handvatten.’

‘Wat de paus zegt, is dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis.’

Jurijn Timon de Vos

Waarover gaan Laudato Si’ en Laudate Deum?

De paus spreekt met Laudato Si’ en Laudate Deum zijn bezorgdheid uit over de toestand van de aarde en de huidige wereldwijde sociale ongerechtigheid. Het is zijn overtuiging dat God de wereld heeft geschapen als één groot huis voor ons allemaal. Ieder van ons heeft de taak om dat huis ook leefbaar te houden en om alle huisgenoten in hun waarde te laten en te verzorgen wanneer dat nodig is.

Alles in onze schepping is met elkaar verbonden. Alles wat je doet heeft daardoor invloed op het gehele huis. Als we goed voor elkaar zorgen, gaat het beter met de aarde. En als we goed voor de aarde zorgen, is dat goed voor iedereen. Hierbij hebben we iedereen nodig. Van bouwvakker tot politicus, van moeder tot opa, van Chinees tot Nederlander. Iedereen is nodig bij het zorgen voor en het herstellen van ons gemeenschappelijk huis.

Inhoud samenvatting in gewone taal

Het boek Aan U alle lof! legt in de woorden van de paus uit:

 • Wat er aan de hand is met ons gemeenschappelijk huis
 • Wat het evangelie van de schepping is
 • Wat de menselijke oorzaken van de natuurcrisis zijn
 • Waarom en hoe we naar de mens moeten leren kijken als onderdeel van de natuur
 • Wat we kunnen doen
 • Wat natuur- en milieuopvoeding en spiritualiteit hiermee te maken hebben
 • Wat de feiten zijn en wat er moet gebeuren
 • Hoe we voor onze aarde kunnen bidden

Wat is er volgens Paus Franciscus nodig?

Paus Franciscus vraagt aan ‘iedereen die van goede wil is’ om zonder uitstel onze manier van leven te veranderen. De verandering die nodig is, bereiken we door samen te werken aan zeven doelen:

 1. Antwoorden op de ‘schreeuw van de aarde’
 2. Antwoorden op de ‘schreeuw van de armen’
 3. Milieubewuste economie
 4. Een eenvoudige manier van leven
 5. Milieubewuste opvoeding
 6. Een spiritualiteit in relatie tot de schepping
 7. Een betrokken gemeenschap, die iedereen betrekt bij activiteiten en oplossingen

Meer weten?

Wil je hier meer over lezen? Bestel dan de Nederlandse samenvatting in begrijpelijke taal via je lokale of een online boekhandel.

Gerelateerd