Integral Mission: een holistisch perspectief

integral mission

‘Integral mission’ noemen wij het bij Micha Nederland: de overtuiging dat onze missie (als kerk en als christenen) te maken heeft met alle aspecten van het leven. Je kunt het ook zeggen met woorden zoals: holistisch, geloofwaardig, betrouwbaar. Het komt erop neer dat je bent wie je wilt zijn en doet waar je in gelooft. We geloven in Liefde, dus we verlangen naar liefde, dus we doen liefde. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze kracht en met heel ons verstand. Verlangen we naar een samenleving die overvloedig is van liefde? Dan is er maar één weg mogelijk: de weg van de liefde.

Deze column van Lysanne van de Kamp over Integral Mission stond op 8 december 2023 in het Nederlands Dagblad.

Liefde

Wanneer we ons door liefde laten leiden heeft dat invloed op alle aspecten van het leven: sociaal, fysiek, geestelijk, economisch, ecologisch, politiek, in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden. Dán kunnen we bouwen aan bloeiende gemeenschappen en een bloeiende samenleving. Kortom, als iemand jarenlang treiterig een boodschap van liefdeloosheid (= ongelijkheid, verdeeldheid, uitsluiting) predikt en vervolgens zijn boodschap ‘vermildert’, toevallig precies op het moment dat hij kans maakt op macht, dan is dat allesbehalve geloofwaardig en betrouwbaar. Het is dan ook naïef om hier zonder opgetrokken wenkbrauwen of kritische vragen in mee te gaan.

Ik vind het een spannende ontwikkeling dat de betrouwbaarheid van politici er tegenwoordig minder toe lijkt te doen. Ze kunnen de ene dag het ene zeggen en de andere dag het andere. Het volk waait blijkbaar wel mee met hoe de wind staat. Maar we moeten niet vergeten dat de woorden van politici zorgvuldig worden gekozen. Het is heel strategisch om eerst te winnen aan populariteit door stoere en gemene dingen te zeggen om jezelf vervolgens als probleemoplosser op te werpen. Gewoon de problemen versimpelen, zodat de oplossingen ook niet al te ingewikkeld meer lijken.

Laten we het vooral niet hebben over het feit dat onze realiteit complex is en dat de uitdagingen van onze tijd smeken om een holistische benadering en integere mensen. Want daarmee kun je de verkiezingen niet winnen.

Framing

Ik ben ooit afgestudeerd op het thema ‘framing’: de woordkeuze waarmee we anderen (bewust of onbewust) proberen te overtuigen van een bepaald wereldbeeld of mensbeeld. Elk woord brengt een positieve of negatieve associatie mee, dus welke woorden kies je? 

Een ‘vluchteling’ klinkt als een slachtoffer die niets bij te dragen heeft aan de samenleving; een ‘illegale’ als een crimineel; een ‘gelukszoeker’ als iemand die onze banen komt stelen; een ‘statushouder’ als iemand die niet van plan is om te integreren. In de politiek is het vooral scoren met metaforen. Daar hoor je over een ‘asielplaag’ en over een ‘tsunami aan vluchtelingen’. Klinkt als: ramp, bedreiging, iets waartegen we onszelf moeten beschermen.

Een ander deel van de migranten (waarover we aanzienlijk minder horen) zijn de mensen die we ‘expats’, ‘arbeidsmigranten’ of zelfs ‘human capital’ noemen. Wat mij opvalt aan deze woordkeuzes: het gaat niet om de mensen zelf, maar om hun marktwaarde. Deze mensen komen niets halen, maar iets brengen. Dán zijn ze welkom. Onze markt bepaalt wie welkom is; onze angst wie dat niet is. 

Integral Mission

De liefde daarentegen zegt: we zijn allemaal mensen. We moeten niet dehumaniseren, maar elkaar leren kennen. We moeten onze gemeenschappelijke menselijkheid benutten, zodat we samen kunnen zoeken naar oplossingen. Bouwen aan verandering. Want verandering willen we allemaal. Maar op de weg ernaartoe valt veel te kiezen. Kan de liefde het winnen van onze angst en financiële belangen?

De Liefde met een hoofdletter wel.

Nu wij nog.

Lees ook de verhalen van Moderne Micha’s. Zij delen over hun ‘integral mission’ en laten zien dát en hoe het anders kan.

Gerelateerd