Ine Voorham over haar #michamoment

Ine Voorham

Ine Voorham deelt een #michamoment: een terugblik op een moment in de afgelopen dagen waardoor je, in het groot of klein, aan het denken bent gezet over goed en recht doen. De #michamoment-serie plaatsen we in de aanloop naar de Micha Zondag (18 oktober 2015).

Schuilen bij elkaar 

Ine Voorham

‘Een onverwachtse plensbui. Hoe vervelend kan dat zijn!

Vlak voor mij zie ik het gebeuren, ergens in een grote stad. Er loopt een keurige heer, het zou een ambtenaar kunnen zijn of een zakenman, op weg naar zijn afspraak. Netjes in het pak. En dan gaan de hemelsluizen open. Het plenst! Hij is op alles voorbereid. Heeft zijn stevige paraplu bij de hand en zo uitgeklapt. Geen spat kan hem treffen.

In mijn blikveld is nog een ander persoon. Ook een man, minder zeker van zichzelf. Hij kijkt zoekend rond om zijn weg te vinden. Hij ziet er fatsoenlijk uit, maar niet echt goed gekleed. Hij heeft geen jas of tas en al helemaal geen paraplu. Hij dreigt kleddernat te worden.

Alsof het afgesproken is doet de man met de paraplu een paar stappen opzij, houdt zijn paraplu omhoog en nodigt de ander uit om bij hem te schuilen. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Samen lopen ze verder.

‘Alsof het afgesproken is doet de man met de paraplu een paar stappen opzij, houdt zijn paraplu omhoog en nodigt de ander uit om bij hem te schuilen.’

Het gebeurt zomaar op straat. Ik zie het! Ik denk er over na. Ik fantaseer erover. De ene man zonder jas, tas en paraplu is misschien een medelander op zoek naar het adres om de benodigde papieren te krijgen om zich hier te kunnen vestigen. De man met de paraplu misschien iemand op weg naar een belangrijke bespreking waar grote besluiten moeten worden genomen. Het zou zo maar kunnen.

Wat het ook is, het belangrijkste besluit van de dag was een stapje opzij te doen. Oog te hebben voor de nood van de ander. De ander gelegenheid geven even te schuilen.

Wat is het mooi dat God ons mogelijkheden geeft om voor een ander een schuilplaats te zijn. Soms figuurlijk, maar soms ook heel letterlijk. Het is vaak zo dichtbij en maar een kleine stap. Het is slechts een kwestie van durven en DOEN!’

Ine Voorham

Lt.-kolonel dr. Ine Voorham
Ambassadeur Micha Nederland

Over de Micha Zondag 2015

De Micha Zondag 2015 gaat over ‘Mijn wereld op z’n kop’. De neiging om jezelf groter te maken dan je bent, kent waarschijnlijk iedereen. Jezelf profileren ten koste van de ander; zorgen dat je op de beste plek terecht komt; invloed en macht naar je toetrekken… De gevolgen kunnen dramatisch zijn. In het klein verwoest het familieverbanden, vriendschappen en collegiale relaties, in het groot leidt het tot onderdrukking en vernietiging van hele bevolkingsgroepen.

Jezus roept zijn volgelingen op radicaal anders te zijn. Kunnen wij als individuele christenen, als kerk en als christelijke organisaties een tegenbeweging vormen? Kunnen wij de samenleving een alternatief tonen, door af te zien van machtsmisbruik en manipulatie en anderen werkelijk hoger te achten dan onszelf? Kunnen wij onrecht en onderdrukking aan de kaak stellen in navolging en op gezag van Christus?

Het tekstgedeelte van het kerkenpakket, Marcus 10:32-45, is gekozen omdat deze ook op het Oecumenisch leesrooster staat voor zondag 18 oktober 2015, de kernverzen zijn vers 42 tot en met 45: ‘Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Gerelateerd