Gebed

Gebed versterkt mensen, verfrist kerken en verandert harten. We geloven dat gebed mensen kan bewegen om met nieuwe ogen naar de wereld te kijken. Op deze pagina geven we je graag tips voor gebedsonderwerpen en gebedsvormen.

Actuele gebedspunten

Gebedsvorm

Het nieuws bidden

Stap 1. Open een nieuwsplatform, zoals een krant, site of app. 

Stap 2. Scan de actuele nieuwskoppen maximaal een paar minuten. 

Stap 3. Sta stil bij je gevoel. Welk nieuws raakt je? Waar zie je onrecht? 

Stap 4. Vertel aan God wat het nieuws met je doet.

Stap 5. Vraag aan God wat Zijn wil is voor deze situaties. 

Stap 6. Er bestaat vaak een afstand tussen Zijn wil en de realiteit. Jouw gebed is die afstand. Bid dus dat ‘Uw wil geschiede’ en dat Gods Koninkrijk mag komen op de plekken waar je net over hebt gelezen.

Stap 7. Vraag aan God hoe jij en de kerk van Jezus een rol kunnen spelen in de komst van het Koninkrijk.

Gebedsvorm

Gebedswandeling

Stap 1. Maak een gebedswandeling en kom net als Jezus onder de mensen, alleen of in tweetallen.

Stap 2. Voordat je gaat lopen: vraag de Heilige Geest om leiding. 

Stap 3. Leg de route vooraf niet vast, maar wees flexibel en laat je leiden door de Geest.

Stap 4. Stop en focus bij bepaalde plekken. Gebruik je zintuigen: wat zie, hoor, ruik en ervaar je?

Stap 5. Welk onrecht kom je eventueel tegen? Kijk het in de ogen te kijken en bid dat God recht doet in deze specifieke situatie. 

Stap 6. Prijs God: in stilte of hardop. Dit helpt om je focus op Hem te houden.

Stap 7. Sluit (samen) af in gebed en deel eventueel je ervaringen met elkaar.

 

Nog een paar tips voor deze gebedsvorm:

– Bid kort en bondig. Probeer zegeningen te bidden.

– Wees vriendelijk en lach naar iedereen die je tegenkomt.

– Bid met je ogen open: de dingen die je ziet zijn als het ware de brandstof voor gebed.