17 oktober 2023: bidden en vasten voor vrede

17 oktober 2023 duif vrede

Op dinsdag 17 oktober 2023 wordt er wereldwijd gebeden en gevast voor vrede, op initiatief van kerken in Israël en Gaza. In Nederland ben je welkom bij een oecumenisch gebedsmoment via Zoom, dat georganiseerd wordt door de Raad van Kerken.

Gezamenlijke verklaring

In een gezamenlijke verklaring vragen diverse kerkleiders steun voor allen die lijden onder de recente dramatische gebeurtenissen roepen ze op tot een wereldwijde dag van vasten en gebed: ‘We roepen alle partijen op om deze oorlog te de-escaleren zodat onschuldige levens worden gered, en tegelijkertijd de gerechtigheid te dienen.’

‘We roepen alle partijen op om deze oorlog te de-escaleren zodat onschuldige levens worden gered, en tegelijkertijd de gerechtigheid te dienen.’

17 oktober 2023 duif  vrede

Gebedsmoment 17 oktober 2023 om 8.30 uur

Het gezamenlijke gebedsmoment, dat de Raad van Kerken aanstaande dinsdag organiseert, begint op 8.30 uur in Zoom. Vergeet niet om vooraf de software van Zoom te installeren.

Gebed voor thuis

Kun je niet bij het gezamenlijke gebedsmoment zijn? Dan kun je het onderstaande gebed gebruiken, geschreven door Anna Walsma van de Raad van Kerken Amersfoort:

God van mensen,
ontzet en bedroefd zijn wij
vanwege de gewelddadigheden
die in deze dagen plaatsvinden in Israël en Gaza.

Wij betreuren de vele doden, de gewonden,
de mensen – vrouwen, mannen en kinderen – 
die meegevoerd zijn en sindsdien vermist,
ons hart is zwaar om allen die hun leven niet meer zeker zijn
en die in wurgende angst leven
nu de haat ontketend is en nietsontziend haar slachtoffers maakt.

God van mensen,
wij bidden in deze zwarte dagen
van bloedvergieten en vernietiging
om wat nu onbereikbaar ver weg  en 
bijna niet meer mogelijk lijkt:
om een kans, desnoods een minimale kans
om deze onmenselijke oorlog op een andere wijze beëindigen
dan door meedogenloze inzet van wapens alleen.
We blijven bidden om kansen voor vrede.

God van mensen,
zie om naar uw mensen,
waar ze zich ook bevinden. 
Ontferm U
en geef vrede, Heer. Geef vrede.

Gerelateerd