Oekraïne lijdt door oorlog – bid je mee?

De oorlog in Oekraïne maken veel emoties los, ook bij ons van Micha Nederland. We voelen de onrust als we het nieuws zien en het breekt ons hart als we nadenken over hoe duizenden mensen geliefden verliezen en hun thuis moeten verlaten. We zoeken naar en praten erover wat we kunnen doen.

Tips van Micha-partners

Micha Nederland is een netwerk van meer dan twintig organisaties, waarvan een deel werkzaam is in Oekraïne. Zij bieden noodhulp, vaak in samenwerking met lokale partners. Vanuit hen delen we graag een aantal tips over hoe jij betrokken kunt raken bij (de nood van) de Oekraïners.

World Vision: noodhulp aan vluchtelingen in Roemenië

World Vision waarschuwt voor de grote risico’s die kinderen lopen nu de crisissituatie in Oekraïne verslechtert. Op dit moment verstrekken we noodhulp aan vluchtelingen in Roemenië. We bereiden ons voor meer noodhulp te verstrekken met partners ter plaatse. Doneren kan hier

Christelijk Noodhulpcluster: noodhulp in Oekraïne en buurlanden

Website CNC Noodhulp 1

De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt om onmiddellijke actie. Het Christelijke Noodhulpcluster slaat de handen ineen en bereidt noodhulp voor met lokale partners. Donaties zijn hard nodig, kijk op christelijkenoodhulpcluster.nl.

Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA vormen in deze campagne samen het Christelijke Noodhulpcluster. Bij grote rampen en crises komen zij snel in actie met een noodhulpcampagne. Ter plaatse werken de organisaties samen, zodat zij snel en effectief noodhulp kunnen verlenen. 

Verre Naasten: bid voor vrede in Oekraïne

Het is onvoorstelbaar wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt. Via de nieuwsmedia krijgen we allerlei beelden binnen. Heer, ontferm U! Ook onze broers en zussen uit Oekraïne, laten van zich horen, zoals ds. Sergei Nakul. Zichtbaar aangedaan vraagt hij ons aanhoudend te bidden. ‘Bid voor onze Oekraïense geloofsgenoten, voor hun landgenoten, voor vrede.’ Bekijk hier de gebedspunten.

Kerk in Actie: steun de lokale kerk in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne leidt tot onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Doneren kan hier

Kerk in Actie deelt op hun website ook een gebed, afkomstig van de Protestante Kerk Nederland. Dit gebed delen wij ook graag met jullie:

Gebed voor Oekraïne 

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, 

iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. 

In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden, 

Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.

Laat geweld en wapengekletter stoppen, 

de wapens zwijgen. 

 

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,

zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.

Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,

 geef hen moed om vol te houden.

 

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,

maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.

Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,

geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

 

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.

Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

 

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,

geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

 

In Jezus’ naam,

Amen

Gerelateerd