Tabitha van Krimpen herschreef 4 psalmen voor o.a. Groningers en eenzame ouderen

Tabitha van Krimpen psalmen

Tabitha van Krimpen deelde vier moderne psalmen in een bijdrage aan het Christelijk Sociaal Congres.

Wist je dat elke priester, monnik of religieuze tot het begin van de 20e eeuw élke week álle psalmen bad? Dit is een traditie die teruggaat tot de Regel van Benedictus uit de 6e eeuw. Nog altijd verschijnen er nieuwe psalmvertalingen en in vele geloofsgemeenschappen klinken de psalmen nog wekelijks.

Psalmen

De Psalmen zijn een schat. 150 spirituele gedichten, waarin alle mogelijke menselijke emoties aan bod komen. Van grote vreugde, dankbaarheid en vertrouwen, tot groot verdriet, vragen over lijden, de afwezigheid van God en diepe eenzaamheid. Ook richting God wordt er zowel zowel dank en lof uitgesproken, als ook klacht en smeking.

Zelfs als je misschien weinig met de psalmen hebt, is het niet te ontkennen dat de psalmen tot ons erfgoed behoren. Hun invloed in de poëzie, literatuur en kunst door de eeuwen heen is niet te onderschatten.

Daarom dus de psalmen. In die psalmen blijkt het verrassend vaak te gaan over ‘En wij dan..?!’ of ‘En ik dan..?!’ Daarom heeft Tabitha van Krimpen een moderne psalm geschreven, om die mensen een stem te geven die dit in onze tijd ook zeggen. Ze gebruikte bestaande psalmen en vertaalde deze tot een moderne versie.

Een psalm voor Groningers (Psalm 13)

Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten?
Hoe lang nog profiteren de anderen van het gas uit onze bodem?
Hoe lang nog moeten wij in een onveilig huis blijven wonen?

Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen, en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog zijn wij tweederangs burgers?
Hoe lang nog worden afspraken geschonden, blijken beloftes leeg?

Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!
Laat de politici niet zeggen: ‘de situatie is veranderd,’
de ambtenaren niet tegenwerpen dat de plannen onuitvoerbaar zijn.

Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.
Ik zal zingen voor de Heer, Hij heeft naar mij omgezien.

Een psalm voor jongeren (Psalm 73)

Ja, goed gaat het met de winnaars!
Zij die de juiste keuzes hebben gemaakt in het leven.
Sinds hun geboorte ontbreekt het hen aan niets.
Van babyspa naar bakfiets, naar huiswerkbegeleiding, naar het vwo.

Ik benijd hun geluk, ik die mijn slaapkamer deel met mijn twee zusjes, ik wiens ouders nauwelijks
Nederlands spreken en geen schoollaptop voor mij kunnen betalen.

Gelukkig zijn zij die geen studieschuld hebben.
Zij die wonen in een studentenhuis gekocht door papa.
Aardse kwellingen kennen zij niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij.

Zij die spreken over bubbels, maar blind zijn voor de balk in hun eigen oog.
Ze zetten een mond op tot aan de hemel,
en hun tong roert zich overal op aarde.

Wie buiten U hoort mij? Wie komt er voor mij op?
Bij God te zijn is mijn enig verlangen,
Mijn toevlucht vind ik bij God, de Heer.
Van al uw daden zal ik verhalen.

Een psalm voor ouderen (Psalm 77)

Luid roep ik God, ik schreeuw het uit,
luid roep ik God – dat Hij mij hoort.

Als ik alleen ben, zoek ik de Heer,
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos,
mijn ziel laat zich niet troosten.

Ik denk aan mijn overleden man en zucht.
Al zo lang zit ik in dit tehuis.
Alleen ben ik, en alleen word ik steeds meer,
bij elke verzorger die ik niet ken,
elke vreemde die mijn fragiele lijf te gehaast wast.

Nauwelijks vind ik vreugde, minimaal is mijn bezoek.
Het juk van de mantelzorg drukt zwaar op mijn dochter’s schouders.
De vele taken, verplichtingen en papierwerk zijn haar tot kwelling.
Waar vindt zij verlichting?

Ik zie terug op voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger.
Ben ik voorgoed vergeten?
U bent de God die wonderen doet,
U hebt de volken uw macht getoond, uw arm heeft uw volk bevrijd,
de kinderen van Jakob en Jozef.

Een psalm voor mensen met zorgen over het klimaat (Psalm 88)

Heer, God, mijn redder, ik roep tot U, ik schreeuw het uit, bij dag en bij nacht.
Laat mijn gebed U bereiken, luister naar mijn klagen.

Ik word door rampen bezocht, de schepping zucht en is in barensnood.
Hoe lang nog is onze levensstijl houdbaar?
Hoe lang nog blijven hebzucht, eigenbelang en snel scoren leidend?

Ik geloof de politiek niet meer,
Vervreemd ben ik van iedereen die beweert het goede voor te hebben met dit land,
Ik strekte mij uit naar sterke leiders,
maar ook zij kunnen mij niet redden.

Ik ben als een man aan het einde van zijn krachten,
mijn lichaam keert zich tegen mij.
Zwak ben ik, een probleemgeval.
Uit de diepte roep ik tot U.

Wie hoort mij?
Wie trekt zich mijn lot aan?
Ik roep U aan Heer, elke dag,
en strek mijn handen naar U uit.
Waar komt mijn hulp vandaan?

[stilte]

‘Waar komt mijn hulp vandaan?’ Waar komt onze hulp vandaan?
Waar en op wie kunnen we vertrouwen?
Op wie vertrouw jij? Op wie vertrouwt U? Op wie of wat zeker niet?

Wist je dat …

  • Sommige delen van de bovenstaande psalmen letterlijk zijn overgenomen uit de psalmen uit de Bijbel?
  • Je de bovenstaande psalmen mag gebruiken om voor te lezen in de kerk, bijvoorbeeld tijdens de Micha Zondag?
  • Je ook de tieners uit je kerk kunt uitdagen om hun eigen psalmvertaling te schrijven?
Tabitha van Krimpen psalmen

Over Tabitha van Krimpen

Tabitha van Krimpen was Jonge Theoloog des Vaderlands in 2021-2022. Dit jaar is oud-Micha-stagiair Joeri Rozendaal genomineerd als Jonge Theoloog des Vaderlands. De komende twee weken kun je stemmen op jouw favoriete kandidaat.

Gerelateerd