Gert Visscher: ‘Gebed de drijvende kracht in Gods Koninkrijk’

Gert Visscher ZOA

‘Het belangrijkste van en voor ons werk is gebed!’ Dat zeggen we allemaal als christelijke organisaties. En terecht! Maar geven we er dan ook de aandacht, tijd en ruimte voor die deze woorden ondersteunen? En zouden we het merken wanneer we zouden stoppen met bidden? Wat is de rol van gebed en wat werkt het uit?

Door: Gert Visscher, community engager bij Micha-partner ZOA.

Bidden is: de (al)macht van onze Heer erkennen en op zijn goedheid en grootheid vertrouwen

Van onze Heer en God wordt gezegd dat Hij Almachtig is. En dat Hij enkel goed is. En dat wij mensen gemaakt zijn naar zijn evenbeeld. Nou… denk ik dan… dan klopt er toch iets niet… dan gaat er toch iets fout… Ik zie er niet zoveel van. Van beide niet. Ik zie een wereld vol rampen en geweld, vol van uitbuiting, uitsluiting en vele, vele uitdagingen. Waar gaat het fout? Ik heb er niet een goed antwoord op hoor. Maar ik weet wel dat barmhartigheid en goedheid, tot op het bot… horen bij de levensstijl van Jezus. Ik probeer Hem dan maar na te volgen.

Ik las ergens: ‘Bidden met je hele hart plaatst je in de spanning tussen het hoogste christelijke elan en de menselijke prijs die daarvoor betaald moet worden.’ Uitdagend!

Gert Visscher

Bidden is: loslaten

Dat betekent dan ook dat ik een heleboel zaken moet loslaten. Zaken die ik niet begrijp, zaken die ik niet kan beïnvloeden, en ook dus zaken die mijn woede opwekken. Bidden is het overgeven aan Hem die ik hoor zeggen: ‘Heb je vijanden lief’ en ‘bij God is alles mogelijk.’ Dat is verrekte moeilijk, vind ik. Ik zou het liefst alles zelf naar mijn eigen hand willen zetten en op mijn manier willen doen. Maar ik moet leren het los te laten en te luisteren naar Hem die spreekt van liefde en vrede. Ik probeer Hem dan na mijn gebed maar na te volgen.

Bidden is: je zwakheid erkennen

En dan kom ik erachter dat ik niet in staat ben om zelf iets te veranderen wat ook echt duurzaam is. Ik bedoel: wat echt verandert en ook anders blijft. Iets was nieuw is en nooit meer kapot gaat. Iets van eeuwigheidswaarde, iets van goddelijke kwaliteit. En dan geef ik mezelf in mijn gebed, mijn stilte, mijn doen en laten, mijn pijn en vragen maar gewoon aan Hem en blijf ik Hem navolgen.

Bidden is: het hart van de Heer leren kennen

Daarom is gebed het allerbelangrijkste. En is het voor ieder kind van God, iedere kerk en iedere christelijke organisatie of bedrijf om ‘troonbestormers’ te zijn. Bij onze Heer op audiëntie te gaan en zoveel tijd en ruimte voor Hem te hebben dat we zijn hart leren kennen. En dat we zo ook zijn wegen leren kennen. Daarom is het ook mooi dat we vandaag weer Wereldgebedsdag hebben. En dat we het belang nog maar weer eens kunnen zien. ‘Heer wijs mij uw weg, en leid mij als een kind.’ En… ‘Vader, maak mij tot een zegen. Hier in de woestijn.’ We hebben het wereldwijd zo nodig dat HIJ zich met de zaken gaat bemoeien. Laten we niet moe worden het goede te doen in Zijn Naam, maar laten we vooral zeggen: ‘Heer, leer ons bidden!’

Neem, Heer, en aanvaard mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en heel mijn wil, alles wat ik heb en bezit. U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug. Alles is van U, beschik erover geheel volgens Uw wil. Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij genoeg.
– Ignatius van Loyola

Over Gert Visscher

Gert Visscher ZOA

Gert Visscher is Community Engager bij ZOA en verantwoordelijk voor de relatie met kerken en scholen. Gepassioneerd volgeling van Messias Jezus en maak in zijn Naam graag een verschil voor mensen dichtbij én veraf. Ik ben een inspirator, verbinder en bruggenbouwer. Voorganger, zanger en coach. Levensthema: ‘Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dát juist voor een ander.’

Gerelateerd