Internationale dag van de biodiversiteit

biodiversiteit

Vrijdag 22 mei is het de internationale dag van de biodiversiteit. Biodiversiteit omvat alle soorten die er op aarde zijn, waaronder alle dier- en plantensoorten en de diverse ecosystemen waar die soorten voorkomen.  Je bent je er misschien niet altijd bewust van hoe belangrijk biodiversiteit is. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Dat is nodig voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan.

We vroegen Martine van Wolfswinkel van A Rocha Nederland om hier eens met ons bij stil te staan. En vooral ook bij de vraag: Wat kunnen we ermee in ons eigen leven?

Koe Vee Biodiversiteit

 

Biodiversiteit biedt perspectief

Soms ga ik in gedachten terug in de tijd. De tijd van de Bijbel, of meer specifiek: de tijd waarin Jezus leefde, aan het begin van onze jaartelling. Hoe zag de wereld er toen uit? Naar schatting leefden er toen zo’n 300 miljoen mensen op aarde. Vergeleken met de ruim 7 miljard mensen nu, is dat bijna niet voor te stellen. Hoe zou de wereld er toen uit hebben gezien? Er moeten grote gebieden ongerepte natuur zijn geweest. De wildernis was veel dichter bij mensen dan we nu gewend zijn. Nog verder terug in de tijd heeft het Bijbelse dichters geïnspireerd tot psalmen die de rijkdom van Gods schepping bezingen, zoals Psalm 104.  

Laatste ongerepte regenwouden

Inmiddels is de ruimte die mensen op aarde innemen enorm toegenomen en is de natuur, de wildernis, teruggedrongen tot een aantal beschermde natuurgebieden en de laatste ongerepte regenwouden. Dat lijkt onvermijdelijk, mensen hebben tenslotte ruimte nodig om te wonen en voedsel te verbouwen. Of kan het ook anders?

De ruimte die ons vee inneemt

Laten we even een beetje gaan rekenen. Het zijn namelijk niet zozeer mensen die veel ruimte innemen, maar vooral de dieren die door mensen gehouden worden. Het gewicht van koeien, varkens, geiten, schapen en andere landbouwhuisdieren samen is veel groter dan dat van alle mensen samen. En het gewicht van alle wilde zoogdieren op aarde, inclusief ‘zware jongens’ zoals olifanten, valt daarbij helemaal in het niet. Deze infografic laat dit mooi zien. De ruimte die nodig is om het vee te houden, zoals weidegrond en akkerland voor het verbouwen van veevoer, beslaat al 75% van alle beschikbare landbouwgrond. Je zou kunnen zeggen dat wilde dieren op grote schaal zijn vervangen door onze koeien, varkens en schapen. Dit gaat samen met een groot verlies van biodiversiteit, de rijkdom en diversiteit in Gods schepping.

Stilgezet. En hoe nu verder?

Deze tijd zet ons stil en brengt tegelijk veel dingen in een stroomversnelling. Een van die ontwikkelingen is de verandering van het landbouwsysteem. Deels gedwongen door gesloten grenzen, maar ook omdat steeds meer de noodzaak wordt gezien van duurzame productie voor de lokale markt, met ruimte voor de natuur. Er zijn genoeg boeren die het anders willen, zoals het initiatief Caring Farmers bijvoorbeeld laat zien.

Jouw keuzes doen ertoe

Als consument kun je deze ontwikkelingen steunen, door het kopen van producten die duurzaam geproduceerd zijn en van dichtbij komen, en door het verminderen van de consumptie van vlees, melk, kaas en eieren. Zo steun je een duurzame landbouw en draag je bij aan een grotere biodiversiteit. Tot eer van God en voor een duurzame toekomst.


Martine van Wolfswinkel A Rocha 1

Martine van Wolfswinkel werkt bij A Rocha Nederland, een beweging van christenen die zich vanuit geloof inzetten voor de schepping. Ze woont in Den Haag en probeert met haar gezin duurzaam te leven.

Gepubliceerd: 19 mei 2020

Gerelateerd