ANBI

Micha Nederland heeft een ANBI-status. Dit betekent dat je bij het geven van een eventuele donatie of collecte gebruik kunt maken van de belastingvoordelen van de Belastingdienst. Lees meer over deze regeling van de Belastingdienst en bekijk hier ons ANBI-formulier. Hieronder vind je alle overige informatie die relevant is met betrekking tot onze ANBI-status.

Statutaire gegevens

  • Statutaire naam: Stichting Micha Nederland
  • RSIN/fiscaal nummer: 8509 04 511
  • ANBI-status: Ja
  • Contactgegevens: zie de contactpagina

Jaarverslag inclusief jaarrekening

Jaarplan

Bestuur

  • Voorzitter: IJmert Muilwijk
  • Janice Heijs (Tearfund)
  • Jan Wolsheimer (CAMA Zending)
  • Karin van den Broeke (Kerk in Actie)

Beloningsbeleid bestuursleden

Bestuursleden van stichting Micha Nederland vervullen hun taken op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding.

Beloningsbeleid medewerkers

De werkgever stelt het beloningsbeleid vast. De hoogte van het salaris wordt bepaald door functiewaardering op basis van een functiebeschrijving in combinatie met het aantal ervaringsjaren. Hierbij wordt het functiewaarderingssysteem Fuwasys toegepast. De salarisschalen zijn afgeleid van het BBRA (bezoldigingsbesluit burgelijke rijksambtenaren).

Missie

Micha Nederland is een netwerk van rechtzoekers en rechtbrengers dat net als de profeet Micha kerken wijst op haar opdracht om gerechtigheid te dóén. Micha Nederland gelooft dat juist christenen de opdracht hebben gekregen om te streven naar gerechtigheid en hierin voorop zouden moeten lopen. Wij maken maatschappelijke thema’s die raken aan onrecht en levensstijl bespreekbaar in de kerk, zodat christenen in beweging komen in hun eigen lokale context.

ANBI MIcha Nederland

Vragen over ANBI?

Neem gerust contact met ons op.

Uitgelicht