Micah Global

Micah Global is een internationaal netwerk van honderden christelijke organisaties die actief zijn in noodhulp, ontwikkeling, zorg voor gemarginaliseerde mensen en belangenbehartiging. Samen zetten we ons op een holistische manier in voor Gods missie van herstel van de wereld. Een belangrijke pijler is dat we hierbij op een gelijkwaardige manier samenwerken en verbinding zoeken met organisaties en initiatieven buiten onze eigen (westerse) context.

Uitgelicht