Klimaatviering op 9 september in Den Haag

klimaatdienst

In de ochtend van 9 september we samen met GroeneKerken een klimaatviering. De viering is mede georganiseerd ter gelegenheid van de wereldwijde oecumenische Periode van de schepping die van 1 september tot 4 oktober is. De viering is in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag, en start om 10.00 uur (inloop vanaf 9.45). Tijdens deze viering staan we stil bij de gevolgen de klimaatcrisis en de rol die wij als westerse christenen hierin hebben.

Waarom is de viering op 9 september in Den Haag? 

Op 9 september is er ook een klimaatprotest bij en op de A12 waar onder meer Christian Climate Action aan meedoet. Vanuit eenzelfde liefde voor God en Zijn schepping wordt deze viering georganiseerd. Harmen Niemeijer legt uit waarom we een dienst doen: ‘Ons huidige systeem is niet houdbaar. Maar wat dan? Hoe verhoud je je tot de klimaatcrisis, wat doe je wel, wat doe je niet? Wat doe je met je gevoel van onmacht? Veel christenen worstelen met deze vragen. Vragen waar je niet een eenduidig antwoord op is. Met deze viering willen ruimte geven aan deze vragen. Dit doen we door stil te staan bij Gods prachtige schepping, en hoe ontwrichtend onze levensstijl is voor de schepping. Vanuit dat besef kan er ruimte ontstaan voor inkeer en bekering.’

Waarom is staat klimaatverandering centraal in deze viering? 

Klimaatverandering is niet een opzichzelfstaand thema. Het is verbonden met allerlei andere thema’s en problemen. En het leidt tot onrecht wereldwijd. Niet alleen in de toekomst, maar ook al nu. Het IPCC-rapport van 2023 laat zien dat de extreme weersomstandigheden, droogte, voedselschaarste, een stijgende zeespiegel, de toename van het aantal natuurrampen (enzovoorts) grotendeels het gevolg zijn van menselijk handelen. Lees bijvoorbeeld deze blog over het IPCC rapport, en waarom dit belangrijk is.

Alle schade die we veroorzaken (vooral door westerse landen) wordt op dit moment vooral gevoeld in landen rond de evenaar. Arme landen worden disproportioneel hard geraakt, terwijl zij een veel kleiner aandeel hebben geleverd aan het probleem én zij minder mogelijkheden hebben om uitstoot te verminderen. Dave Bookless wijst in zijn boek Het groene hart van het geloof op Galaten 6:7: ‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.’ Bookless: ‘Vandaag oogsten we wat wij en onze voorouders hebben gezaaid in termen van vervuiling en uitputting van grondstoffen.’ Het gaat hierbij niet alleen om sociaal onrecht, maar ook om ecologisch onrecht. Het uitbuiten van natuurlijke hulpbronnen en het uitputten van de bodem is destructief voor de schepping en uiteindelijk ook voor onszelf.

klimaatviering 9 september 2023

Praktische zaken

De viering is in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag en start om 10.00 uur. De viering is onder leiding van Jeroen Sytsma, predikant in Zwolle en spreker A Rocha en ook doet de Droominee een bijdrage. Schrijvers voor Gerechtigheid levert de muzikale bijdrage.

In je eigen gemeente aan de slag? 

Wil je met je eigen gemeente aan de slag met het thema klimaatrechtvaardigheid? De Micha Zondag van dit jaar sluit hier bij aan. Dit jaar gaat het thema over klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde, en de titel is ‘Thuis op plaatsen zonder hoop’. Meer informatie en het volledige kerkenpakket vind je hier. 

Lees ook: Honderden christenen verwacht bij Christus Triumfatorkerk Den Haag op 9 september.

Gerelateerd