Kees Hoogendoorn bracht mensenhandel ter sprake bij de Universiteit Wageningen

In voorbereiding op de Micha Zondag 2020 maakten we de podcast Rechtbrengers. In deze aflevering luister je naar Kees Hoogendoorn, werkzaam bij Tearfund en voorheen werkzaam bij de Universiteit Wageningen.

Beluister de aflevering op Spotify:

Mensenhandel

Kees werkte op de financiële afdeling van de Universiteit Wageningen en daarnaast volgde hij de minor mensenhandel op de Christelijke Hogeschool Ede. Aan het einde van de minor werd aan alle studenten de vraag gesteld: ‘Wat ga je doen met wat je geleerd hebt op de plek waar je werkt? Kees: ‘Dat was voor mijn medestudenten (die werkten bij het COA, Leger des Heils, marechaussee en politie) een logische vraag, maar voor mij niet. Wat heb ik hiermee te maken in mijn werkveld? Ik dacht: het enige wat ik kan doen is naar ons inkoopbeleid vragen. Het was in het begin best spannend om dit op persoonlijke titel te doen, maar ik heb er geen moment spijt van gehad.’

In beweging voor gerechtigheid

‘Het mooie is dat overal waar ik het onderwerp agendeerde, iedereen enthousiast reageerde. Eigenlijk was het antwoord unaniem: als we hier iets mee kunnen, dan moeten we hier iets mee. Kortom, door alleen maar de vragen te stellen, kwam de boel in beweging. Ik heb daarna een werkgroep opgericht die verder ging kijken dan alleen de afdeling inkoop. Uiteindelijk hebben we onderzocht of we het thema mensenhandel in het lesprogramma konden opnemen, we hebben ervoor gezorgd dat het in het meerjarenbeleidsplan terechtkwam, we hebben TED-talks, filmavonden en tentoonstellingen georganiseerd.’

Lees hoe jij een aanjager kunt zijn op jouw werk.

Minoren Aanpak Mensenhandel

Bij de minor Aanpak Mensenhandel op de Christelijke Hogeschool Ede leer je de complexe wereld van mensenhandel te ontdekken, het belang van een multidisciplinaire aanpak te begrijpen en de opgedane kennis toe te passen in je eigen leven/werkveld.

logo pkn

Gerelateerd