Nationale gebedsdag: 28 juni 2020

gebedsdag voor de wereld

Het christelijk noodhulpcluster roept Nederlandse kerken en christenen op om 28 juni 2020 mee te doen met een nationale gebedsdag voor de wereld. We bidden voor mensen die ernstig lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Micha Nederland schaart zich achter dit initiatief. 

Gebed:

nationale gebedsdag

 

Gebedspunten voor de nationale gebedsdag

We roepen kerken op om op 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. Zing of lees in het bijzonder Psalm 67 als een gezamenlijk gebed om Gods zegen.

  • Voor de landen waar het coronavirus zich uitbreidt.
  • Dat de besmettingen toch gestopt worden en de gevolgen beperkt blijven.
  • Voor de miljoenen mensen wereldwijd die hun baan of bedrijf zijn kwijtgeraakt en daarmee hun inkomsten.
  • Voor alle ouders die niet weten of er vanavond weer eten is voor hun kinderen.
  • Voor ontferming voor die gebieden die bedreigd worden door een nieuwe sprinkhanenplaag. Dat die mee mag vallen zodat oogsten gered worden.
  • Voor regeringsleiders om de juiste maatregelen te treffen en voor hulpverleners om bescherming en kracht.
  • Om regen als het te droog is en voor het stoppen van de regen waar er te veel valt.
  • Voor landen waar conflicten zijn en onschuldige mensen sterven.

Informatie & contact

De nationale gebedsdag voor de wereld is een initiatief van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord & Daad en ZOA) en wordt ondersteund door ChristenUnie, Compassion, Diaconaal Steunpunt, Diaconaat CGK, Evangelische Omroep, Evangelisch Werkverband, IJM, Kerk van de Nazarener, Kom over en help, Leprazending, Leger des Heils, Light for the World, Micha Nederland, MissieNederland, Prisma, SGP, Stichting HOE, Trans World Radio, Verre Naasten, VPE Zending,
World Vision, Zending en Gemeente.

Kijk ook op www.christelijknoodhulpcluster.nl voor meer informatie.

Gerelateerd