Aanklacht kabinet: nooit meer buiten slapen

Micha Nederland en PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) verstuurden de onderstaande aanklacht op maandag 15 mei 2023 naar het kabinet:

Nooit meer buiten slapen

Menswaardige opvang voor iedereen

aanklacht kabinet

Afgelopen zomer zakten we als land door een ondergrens, een dieptepunt werd bereikt: asielzoekers, medemensen, moesten buiten slapen omdat er geen plek voor hen was in de herberg. Je zou zeggen dat het een situatie was van ‘één keer, nooit weer’, maar niks is minder waar. Precies hetzelfde dreigt binnen enkele weken opnieuw te gebeuren. Honderden of zelfs duizenden mensen dreigen weer buiten te moeten slapen in onze asielketen.

Laten we duidelijk zijn: er is geen vluchtelingencrisis in Nederland. Het is politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen. Er moet een einde komen aan het al jarenlange afschrikbeleid richting kwetsbare vluchtelingen. Vorig jaar riep een brede maatschappelijke coalitie al op actie te ondernemen. Het kan en mag niet zo zijn dat Nederland twee jaar achter elkaar vluchtelingen niet humaan kan opvangen. Er  moeten nu structurele lange termijn oplossingen komen waarbij Nederland zijn wettelijke internationale verplichtingen onmiddellijk nakomt. Daarnaast moet de Nederlandse regering nu maatregelen nemen en garanderen dat er menswaardige opvang is voor iedereen. Het kan. Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is een kwestie van politieke wil.

Er mag niemand meer buiten slapen. Het is onbestaanbaar dat het nu weer aankomt op het laatste moment, op crisis- en noodoplossingen. De (crisis)noodopvanglocaties bieden voor asielzoekers te vaak minder dan de minimale levensbehoeften. Procedures duren soms jaren, terwijl mensen niet mogen werken of studeren. Deze noodoplossingen komen voort uit politieke onwil en zijn ook nog eens substantieel duurder dan reguliere opvang. De kosten voor asielopvang worden voor een groot deel betaald uit het budget van ontwikkelingssamenwerking, en gaan daardoor ten koste van steun aan kwetsbare mensen in oorlogs- en rampgebieden.

Wij roepen de regering op: los dit op! Laat zien dat je werkt aan échte oplossingen voor mensen die een toekomst zoeken. Zowel de landelijke overheid als lokale overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor humane opvang en procedure voor álle asielzoekers.

Mensen buiten laten slapen is mensonwaardig, laat dit nooit meer gebeuren.

Deze aanklacht tegen het kabinet werd geschreven op initiatief van PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) en Micha Nederland, en werd ondertekend door:

 • Judith Sargentini, directeur Artsen zonder Grenzen Nederland 
 • Gerard de Korte, Bisschop van ‘s Hertogenbosch
 • Jan Wolsheimer, directeur CAMA Zending 
 • Kevin Klinkspoor, voorzitter CDJA
 • Gert van den Bos, CGK Assen zoekt…
 • Kees Zevenbergen, directeur Cordaid
 • Mika Kraft, campaigner DeGoedeZaak
 • Iris Vergeer, voorzitter DWARS, GroenLinkse Jongeren
 • Ds. Erjan van der Linde, diaconaal consulent Diaconaat Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Nico Tros, lid Focolarebeweging
 • Arco de Leede, waarnemend directeur Stichting Gave
 • Colm Dekker, Gemeenschap van Sant’Egidio
 • Rachelle van Andel, voorzitter Geloof & Samenleving, landelijke diaconale instelling Remonstranten
 • Kalle Duvekot, voorzitter Jonge Democraten
 • Bob den Ouden, voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA
 • Sebastiaan van der Zwaan, directeur Justice & Peace
 • Daan Savert, projectcoördinator Laudato Si’ Alliantie Nederland
 • Harmen Niemeijer, directeur Micha Nederland
 • Roos Ykema, voorzitter MiGreat
 • Michiel Servaes, directeur Oxfam Novib
 • Liana Hoornweg, directeur Partos
 • Jens Mostert, voorzitter PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
 • Xenia Minnaert, voorzitter PINK!
 • René de Reuver, scriba Protestantse Kerk Nederland
 • Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken
 • Andries Schuttinga, CEO Red een Kind
 • Guido de Vries, directeur Tearfund
 • Derk Stegeman, directeur Stek Den Haag
 • Rikko Voorberg, voorzitter We Gaan Ze Halen
 • Marco van der Graaf, directeur-bestuurder World Vision
 • Klaas Harink, directeur Verre Naasten
 • Frank Candel, directeur VluchtelingenWerk Nederland

Meer lezen?

 • In dit ND-artikel lees je de aanleiding van de aanklacht tegen het kabinet. Waarom maken we ons zo boos over het dreigende scenario dat de komende maanden opnieuw asielzoekers buiten moeten slapen?
 • Naar aanleiding van deze aanklacht besloten 2 Micha-medewerkers zich aan te sluiten bij het #tentprotest tijdens Hemelvaartsnacht in Ter Apel.
 • Lees meer over noodhulp en migratie.

Gerelateerd