Paus Franciscus: ‘Bid voor de schepping’

Vandaag roept Paus Franciscus ons op te bidden voor de schepping en hoe wij voor haar zorgdragen. In Nederland is vandaag het duurzame dinsdag en dat betekent dat het kabinet een koffer met duurzame ideeën en initiatieven ontvangt. Koenders kondigt Nederlandse klimaatvergaderingen aan en Obama roept op tot een snelle aanpak van klimaatverandering.

Kortom, onze Nederlandse en internationale samenleving is in beweging rondom zorg voor de schepping. Laten we ook zelf in beweging komen. Niet alleen omdat paus Franciscus ons ertoe oproept, maar omdat we het zelf belangrijk vinden. Laten we bidden voor Gods schepping; voor de mensen, dieren, planten en ecosystemen. Bid dat wij zorgen voor de schepping en dat God zijn schepping heel maakt.

Paus Franciscus

Gebed van Paus Franciscus

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.

Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.

Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.

Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.

Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.

Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Tekst: Paus Franciscus

Gerelateerd