Gespreksmateriaal: Intercultureel kerk-zijn

intercultureel kerkzijn

Welkom op de website van Micha Nederland! We vinden het leuk dat je langskomt en dat je aan de slag wilt met het thema intercultureel kerkzijn. Is jullie kerk een plek waar iedereen zich thuisvoelt en tot zijn of haar recht komt?

Download gratis de MichaCursus-module ‘De kerk in het kleurrijke Koninkrijk van God’ voor een inspirerend reflectie- en inspiratiemoment met jouw gemeente, kring of (leiders)team.

>> Download

Over de makers van ‘De kerk in het kleurrijke Koninkrijk van God’

De gespreksmodule over intercultureel gemeentezijn is een samenwerking tussen Micha Nederland en Intercultural Church Plants (ICP) Nederland.

Intercultural Church Plants

De missie van ICP ligt in het verlengde van Gods zending (Missio Dei), waarin Hij het beeld van Zijn Vaderschap herstelt, de Zoon Jezus Christus de volken met God verzoent en de Geest grenzen doorbreekt. Vanuit haar roeping voor Gods kleurrijke Koninkrijk wil ICP meebouwen aan interculturele geloofsgemeenschappen door heel Nederland. Als kerken of kleine groepen willen groeien in interculturele gemeenschapsvorming, is ICP bereid en in staat om advies en training te bieden. Kijk voor meer informatie op www.icpnetwork.nl.

Micha Nederland

Micha Nederland is een netwerk, bestaande uit kerkelijke en maatschappelijke organisaties en christelijke ngo’s. Samen verbinden, inspireren en activeren we kerken, christenen en organisaties om zich samen in te zetten voor gerechtigheid. www.michanederland.nl

Over de Micha Cursus

De gespreksmodule is een keuze-onderdeel van de Micha Cursus. De hele cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten (zes bijeenkomsten en een praktijkdag), die je kunt organiseren in je eigen woonplaats en waarin je samen ontdekt wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe ieder met zijn of haar talenten kan meewerken in Gods Koninkrijk. De cursus helpt om met nieuwe ogen te kijken naar armoede- of duurzaamheidsvraagstukken en geeft concrete tips hoe je dit kunt vertalen in je dagelijks leven: zowel ver weg, als gewoon om de hoek van de kerk en/of in je eigen buurt. www.michacursus.nl

Gerelateerd