Wat moeten wij als kerk met ongelijkheid? 5 boeken mét handelingsperspectief

Lisa Sharon Harper ongelijkheid

Ongelijkheid leidt tot onrecht. En ongelijkheid neemt vele vormen aan in de wereld. Dank aan financiële ongelijkheid (armoede) en de ongelijkheid qua afkomst of huidskleur (racisme). Wat kunnen en moeten we daarmee als westerse christenen? Hieronder delen we vijf must reads met je.

1. Fortune – Lisa Sharon Harper (Engelstalig)

Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis bespreekt Lisa Sharon Harper racisme (in de Verenigde Staten). Ze helpt lezers te begrijpen hoe systemen en structuren zijn gebouwd op een manier die sommigen zegende en anderen vervloekte, waardoor Amerikanen van Europese afkomst konden profiteren van de kolonisatie, genocide, slavernij, verkrachting en uitbuiting van gekleurde mensen. Ook deelt ze een inspirerende visie voor collectief herstel.

2. Hallo witte mensen – Anousha Nzume

Of we nu willen of niet, in Nederland leven we in een witte wereld. Eeuwenlang was ‘wit’ bepalend voor de maatschappelijke en culturele status quo. Maar sinds de hernieuwde zwartepietendiscussie lijkt ‘wit’ onder druk te staan als nooit tevoren. Hallo witte mensen is een handleiding voor het leven in deze veranderende wereld. Vragen als: ‘Waarom weer dat gezeur over Zwarte Piet?’ ‘Dan is blanke vla zeker ook racistisch?’ ‘Hoe zit het nou met het n-woord?’ ‘Iemand een tropische verrassing noemen is toch juist een compliment?’, en: ‘Waarom ga je niet terug naar je eigen land?’, worden in dit boek beantwoord.

Aan de hand van persoonlijke anekdotes, wetenschappelijke publicaties (‘in jip-en-janneketaal’) en gesprekken met ervaringsdeskundigen, helpt Anousha Nzume witte mensen om te gaan met hun witte fragiliteit tussen de steeds mondiger wordende niet-witte mensen. En niet-witte mensen hoe om te gaan met de defensieve houding van witte mensen zodra hun privilege ter discussie staat. Dit alles brengt zij met liefde, compassie en geduld.

3. Indigenous Theology and the Western Worldview – Randy S. Woodley (Engelstalig)

Randy S. Woodley is een hoogleraar theologie die afstamt van de inheemse Cherokee-stam in Noord-Amerika. Hij deelt waarom het zo belangrijk is dat we als westerse wereld (en vooral als westerse christenen) aan de slag moeten met het thema dekoloniseren.

Woodley is kritisch op de manier van leven van westerse mensen en in het bijzonder westerse christenen. In zijn boeken houdt hij ons een spiegel voor: ‘De westerse manier van leven leidt tot vervreemding van de rest van de wereld, vijandigheid richting alles wat ‘anders’ is en afstand tot de schepping. (…) Hoe kan het dat mensen die zichzelf christen noemen een genocidale passie hebben voor doden, stelen en vernietigen van mensen, land en natuur?

Woodley benoemt de pijnpunten, maar deelt daarnaast ook zijn inspirerende en Bijbels onderbouwde visie. Wil je de wegen verkennen die leiden naar het herstel en verbeterde relaties? Dan is dit boek zeker een aanrader.

4. Sterk door de liefde – Martin Luther King

De inspiratie van de vermoorde predikant Martin Luther King (1929-1968) leeft nog steeds onverminderd voort. In Sterk door de liefde staan zijn bevlogen preken, over een liefde die gefundeerd is op rechtvaardigheid; over geweldloos verzet dat sterker is dan wapens en onderdrukking; over hoop als kracht die haat en onverdraagzaamheid kan overwinnen.

Ook al zijn deze preken decennia geleden geschreven, ze zijn nog steeds toepasbaar in onze eigen samenleving!

5. God heeft een droom – Desmond Tutu

Emeritus aartsbisschop en nobelprijswinnaar Desmond Tutu (1931) maakt ons in God heeft een droom deelgenoot van zijn spirituele boodschap: ‘God zegt tegen je: ik heb een droom, help me alsjeblieft die te verwezenlijken. Het is een droom over een wereld waarin alle lelijkheid, ellende en armoede, oorlog en vijandigheid, hebzucht en harde concurrentiestrijd, vervreemding en onenigheid worden veranderd in hun glorieuze tegendeel.’

Op humoristische wijze toont Tutu ons praktische manieren waarop dit kan worden bereikt; door in onszelf de liefde, vergevingsgezindheid, nederigheid, vrijgevigheid en moed te ontwikkelen die we nodig hebben om onszelf en de wereld om ons heen te veranderen. Hij benadrukt dat we moeten blijven hopen en dromen, zelfs wanneer we te maken hebben met een keiharde realiteit. ‘Want het zijn hoop en dromen waarop een betere toekomst wordt gebouwd en waarmee Gods droom voor ons zal worden vervuld.’

Meer lezen over ongelijkheid en racisme?

Gerelateerd