Gerechtigheid binnen de evangelische kerk: hoe zit dat?

‘Evangelische kerken hebben een sterk verlangen om missionair te zijn. Maar hun visie op wat missionair zijn inhoudt is vanuit Integral Mission nog beperkt.’ Dit is een van de onderzoeksresultaten van Miriam Jongeneel, die de afgelopen jaren onderzoek deed naar evangelische kerken en gerechtigheid. Hoe zit dat? En hoe kunnen we deze doelgroep als Micha Nederland bereiken? Miriam deelt er in dit artikel wat meer over.

Evangelische kerk

evangelische kerk

Miriam Jongeneel, die opgroeide in de charismatische cultuur van Jeugd met een Opdracht, vertelt waarom dit onderwerp haar aansprak. ‘Tijdens mijn stage bij Micha Nederland viel mij op dat evangelische organisaties en kerken wel enthousiast werden over sociale gerechtigheid, maar huiverig reageerden op ecologische thema’s. Dit verwonderde mij en ik vroeg mij af of dit komt vanuit de theologie van evangelische kerken.’

‘Ikzelf heb zo een liefde voor mensen en ik herken ook dat mensen belangrijker voelen dan de dieren of de natuur. Maar ik geloof ook dat God een verlangen heeft voor zijn gehele schepping en dat ook wij een grote verantwoordelijkheid hebben om er goed mee om te gaan. Alles wat wij doen en kopen heeft invloed op mens, dier en natuur, dichtbij en ver weg.’

Integral mission

Miriam vergeleek de theologie van evangelische kerken met de theologie van ‘Integral Mission’, het gedachtegoed waaruit Micah Global is ontstaan. Integral Mission is de theologische visie dat de kinderen van God, christenen, geroepen zijn om mee te werken aan Gods missie voor zijn schepping, zijn wereld. Omdat de wereld in verval is geraakt en niet meer is zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld, heeft God een missie van herstel voor zijn schepping. Dit herstel is holistisch en bevat alle aspecten van het leven, van relaties tussen God en mens, mensen onderling, de schepping en de mens, en de schepping en God.

Integral Mission wordt samengevat in ‘The Five Marks of Mission’. Hierin wordt gesteld dat de missie van de kerk op vijf aspecten van het leven zou moeten werken. Deze vijf zijn: evangelisatie, onderwijs, gerechtigheid, compassie en zorgen voor de schepping. Integral Mission is het theologische fundament waar Micha Nederland op is gebouwd. Vanuit deze holistische visie op de missie van de kerk, is Micha Nederland ontstaan om aandacht te scheppen voor aspecten van deze holistische missie waar minder aandacht voor lijkt te zijn in kerken. Van de vijf speerpunten van Integral Mission, focust Micha Nederland zich met name op gerechtigheid, zorgen voor de schepping en onderwijs.

‘Hebben evangelische kerken weinig focus op sociale en ecologische gerechtigheid?’

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek van Miriam blijkt dat de focus van evangelische kerken op de meer geestelijke aspecten liggen. Miriam: ‘In evangelische kerken vallen het volgen van Jezus, discipelschap en evangeliseren onder de belangrijkste opdrachten. Recht doen en goed voor de schepping zorgen wordt ook belangrijk geacht, maar is het ondergeschikt aan de meer ‘geestelijke’ vormen van missie.’

Evangelische kerken doen graag mee aan acties voor de buurt, elkaar helpen of doneren aan organisaties die mensen helpen. Het zorgen voor de schepping is in kleine duurzame veranderingen (zoals geen plastic roerstaafjes meer voor de koffie), maar de diepe overtuiging dat christenen mogen zorgen voor de schepping en daarin meewerken met Gods plan en verlangen, is bij de meerderheid nog geen feit. Overigens is er een groot verschil tussen verschillende evangelische kerken en er is niet één opgeschreven theologie waar alle kerken onder vallen.

Wat Miriam betreft zou recht doen aan mens en natuur inherent aan het volgen van Jezus en onlosmakelijk met de missie van de kerk verbonden moeten zijn. Discipelschap en het volgen van Jezus is doen wat Jezus deed, namelijk omkijken naar de armen, recht doen, het koninkrijk verkondigen en ook zorgen voor de schepping. Jezus zelf is namelijk de eerstgeborene van heel de schepping (Kol. 1:15-20) en God wil ALLES met zich verzoenen: mens, dier en natuur. 

Advies aan Micha Nederland

Miriam: ‘Micha Nederland mag in contact met evangelisch christenen en kerken aansluiten bij het verlangen om Jezus te volgen en aantonen dat evangeliseren en discipelen in het verlengde zijn van goed en recht doen voor mens en natuur. Het éne is de verkondiging van het evangelie en het andere is de uitvoering ervan. Zonder woord geen daad, en zonder daad geen woord.’

Aanvullend adviseert Miriam om door te gaan met (het supporten van) activistisme en dit goed te onderbouwen. ‘Tegelijkertijd zou het goed zijn als christenen die niets met activisme hebben zich toch thuis blijven voelen bij Micha. Zelf ben ik ook meer van het goed en recht doen in mijn persoonlijke leven, en ik sta liever niet op de A12. Maar ik geloof dat beide soorten christenen er moeten zijn.’

Meer over Miriam Jongeneel.

Gerelateerd