Micha Zondag 2015 – Mijn wereld op z’n kop

Kerkenpakket Micha Zondag online

Het Kerkenpakket voor de Micha Zondag 2015 is online beschikbaar. Op zondag 18 oktober staan duizenden kerken wereldwijd stil bij gerechtigheid. Dit jaar staat de Micha Zondag in het teken van macht en machtsmisbruik.  Het thema is daarom ‘Mijn wereld op z’n kop’, geïnspireerd op Marcus 10: 32-45. Dit gedeelte sluit aan op de tekst voor 18 oktober op het oecumenisch leesrooster.

 

Machtsmisbruik
Je hoeft het journaal maar aan te zetten en oorlogsdreiging, oorlogsgeweld en massale vluchtelingenstromen trekken aan je voorbij. De wereld staat op zijn kop en overal zien we de gevolgen van machtsmisbruik. Miljoenen mensen worden onderdrukt, vervolgd en ondergaan gruwelijke wreedheden. Honderdduizenden zijn op de vlucht en hopen op gammele bootjes een betere toekomst tegemoet te varen. Ook in het klein heeft machtsmisbruik vernietigende gevolgen. Het kan familieverbanden, vriendschappen en (kerkelijke) gemeenschappen verwoesten.

 

Recht doen   
Christenen geloven dat God zelf herstel brengen zal en recht zal doen. Maar tot die tijd kunnen we niet blijven toekijken en stilzitten. Het is onze taak om recht te doen en trouw te zijn. Ook al vraagt dat om keuzes die dwars tegen de heersende mening ingaan. Om die reden is de thematekst voor de Micha Zondag Marcus 10: 32-45. In dit gedeelte wijst Jezus zijn leerlingen op het machtsmisbruik van aardse heersers. Hij zegt: ‘Zo mag het onder jullie niet zijn!’. Jezus kiest partij voor de onderdrukten. Hij roept ons op de minste te willen zijn, onrecht en onderdrukking aan de kaak te stellen en solidair te zijn met mensen ver weg en dichtbij die lijden vanwege machtsmisbruik.


Kerkenpakket
Het Micha Kerkenpakket bestaat dit jaar uit  vijf preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. Het materiaal is  gratis te downloaden via www.michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op verschillende wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het pakket is zo opgezet dat het ook op een willekeurige zondag in het jaar kan worden gebruikt. 

 

Nieuw in het pakket
Micha Nederland kent meer dan 20 deelnemende organisaties. Veel van deze organisaties komen in het werk dat ze doen dagelijks de gevolgen van machtsmisbruik tegen. In het Kerkenpakket geven ze hier voorbeelden van en bieden zij mogelijkheden om samen met hen in actie te komen voor gerechtigheid.

 

Micha Nederland
Micha Nederland verbindt verschillende christelijke Nederlandse organisaties en kerken. Uitgangspunt voor de activiteiten is Micha 6 vers 8:  “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Andere activiteiten van Micha Nederland zijn: de Micha Cursus, Micha Basic, Micha Young, lobby en een meerjarig onderzoek onder de noemer Micha Monitor.

Gerelateerd