5 redenen om de Micha Cursus te doen

 • Met anderen je geloof concreet handen en voeten geven

  Tijdens de Micha Cursus denk je samen met de andere cursisten na over het geloof. Daar blijft het niet bij, je gaat in gesprek over hoe je in de huidige samenleving Christen kunt zijn. Je ontdekt hoe jij kunt bijdragen aan gerechtigheid.

 

 • Van betekenis zijn voor je medemens veraf en of in je buurt

  De profeet Micha spoort je aan niet alleen te praten maar ook te doen. Dat betekent dat je concreet aan de slag gaat op gebied van gerechtigheid.

 

 • Oog krijgen voor de verbondenheid van al het leven op aarde

  We geloven dat God de schepping heeft gemaakt in al zijn volheid. In de huidige tijd zien we echter veel gebrokenheid. Dat is geen toevallig gevolg, maar direct veroorzaakt door ons handelen. Je leert oog te krijgen dat alles met elkaar verbonden is en zo ook afhankelijk is van ons handelen.

 

 • Zoeken naar verbinding tussen recht doen en duurzaam leven
  Zorg dragen voor de schepping is een belangrijk element voor christenen. Hier komt ook gerechtigheid bij kijken: recht doen aan alles wat je door God gegeven wordt. Dat resulteert in een andere levenshouding, bewuste keuzes op gebied van voedsel, kleding en energieverbruik.

 

 • Luisteren naar de actuele boodschap van Micha voor onze tijd

  Ook in de huidige tijd is de boodschap van Micha ongekend krachtig. Want ook nu zien we veel onrecht. Gastvrijheid voor vluchtelingen, hulp bieden aan armen en een gesprekje met je buurvrouw: het is niet vanzelfsprekend. Daarom is de Micha Cursus nodig, want het is duidelijk wat God vraagt: goed en recht doen!

Gerelateerd