Klimaatbeleid Europa: open brief voor écht rechtvaardig klimaatbeleid

Klimaatmars mei 2024

Wij, ondertekenaars van diverse christelijke organisaties, maken ons ernstig zorgen over het Europese klimaatbeleid. De huidige Europese doelstelling ‘Klimaatneutraal in 2050’ klinkt ambitieus, maar betekent het einde voor veel van het leven op aarde. We roepen u, als politicus met een christelijke levensovertuiging en allen van goede wil, op tot een rechtvaardig klimaatbeleid dat daadwerkelijk de schepping en onze naasten beschermt tegen de verwoestende gevolgen van de ecologische crises. 

Green deal is niet voldoende

De Green Deal is een breed pakket aan maatregelen in allerlei sectoren – van landbouw tot industrie en van banken tot verkeer – om de CO2-uitstoot te reduceren. Maar in de praktijk betekent de doelstelling ‘Klimaatneutraal in 2050’ een doodvonnis voor heel veel van onze naasten, medeschepselen en ecosystemen. Willen we nog kans maken om binnen de 1,5 graad opwarming te blijven, is het nodig dat Europa zich ten volste inspant om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Pas in 2050 klimaatneutraliteit nastreven is oneerlijk ten opzichte van armere regio’s en verkleint de kans dat het Akkoord van Parijs gehaald gaat worden tot minder dan 50 procent.

Geïnspireerd door de christelijke traditie van zorg voor de schepping en de intrinsieke waarde van al het leven, verlangen wij naar klimaatrechtvaardigheid. Wij dromen van een Europa waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en een Europa dat omziet naar onze naasten in het mondiale zuiden. Juist vanuit ons gedeelde besef dat we deze aarde gekregen hebben, willen we een leefbare wereld achterlaten voor onze kinderen en toekomstige generaties.

Klimaatbeleid Europa in lijn met Parijs

Als kandidaat-volksvertegenwoordiger heeft u een belangrijke positie om klimaatrechtvaardigheid mogelijk te maken. Daarom moedigen we u aan om de verleiding van technocratische retoriek van ‘groene groei’ te weerstaan en mee te helpen om de daadwerkelijke transitie van onze samenleving, die leeft binnen planetaire grenzen, aan te jagen. Zoals econoom Bob Goudzwaard een halve eeuw geleden zei: ’De economie heeft genoeg van te veel, genoeg van te weinig, we moeten wissels omzetten in de economie’.  

We roepen u op tot een klimaatbeleid dat recht doet aan al het leven op aarde. U weet hoe groot het belang is om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Dit kan alleen als Europa in 2030 klimaatneutraal is. Zo doen we als Europa waartoe we geroepen zijn. We roepen u op om u daar ten volste voor in te zetten.

Met Paus Franciscus bidden wij voor u en voor onszelf: ‘Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken, met bewondering te beschouwen, te erkennen dat wij ten diepste één zijn met alle schepselen op onze weg naar Uw oneindig licht’ (Laudato Si’).

klimaatbeleid europa

Wij wensen u veel zegen en wijsheid toe in uw belangrijke taak.

Met verwachtingsvolle groet namens de ondertekenaars,

Jurijn Timon de Vos, Annemarthe Westerbeek, Harmen Niemeijer – Scheffer, Lieke Weima en Carla Dik-Faber

Ondertekenaars namens verschillende organisaties:

 1. A Rocha, Annemarthe Westerbeek
 2. Bisschop Gerard de Korte, referent Kerk en samenleving binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
 3. Christian Climate Action, Kirsten Alblas 
 4. Climate Stewards, Bert van der Woerd
 5. Cordaid, Heleen van den Berg
 6. Genoeg om te leven, Matthias Olthaar
 7. GroeneKerken, Carla Dik-Faber
 8. Groen Geloven, Marjolein Tiemens-Hulscher
 9. Huis van Dominicus, prof. dr. Erik Borgman en Hermen van Dorp
 10. Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR), Simon Evers
 11. Laudato Si’ Alliantie Nederland, Jurijn Timon de Vos
 12. Micha Nederland, Harmen Niemeijer
 13. MissieNederland, Martine Versteeg
 14. Netwerk Katholieke Vrouwen Nederland (NKV), Maria van Schaijik en Carin Hereijgers
 15. Platform voor ignatiaanse spiritualiteit, Glenn ter Veer en Rob Polet
 16. Raad van Kerken, Coen Wessel
 17. Solidair Groningen & Drenthe, Gerard Agterkamp
 18. Tearfund, Guido de Vries
 19. World Vision, Marijke Zimba (International Programmes & Grants Director)
 20. Verre Naasten, Klaas Harink
 21. ZOA, Edwin Vissers (directeur programma’s)

Gerelateerd