Collectetip: ‘Meer kleur in de kerk’ van ICP Network

Meer kleur in de kerk

God houdt van culturele diversiteit en wil dat in zijn kerk weerspiegeld zien. Het mysterie waarover Paulus schrijft in Efeze 3 bestaat hierin dat jood en heiden samen één geloofsgemeenschap vormen. In het multiculturele Nederland van nu zijn er vele kansen om hierin te ontwikkelen. Dat gebeurt steeds meer, maar het gaat niet vanzelf. Vandaar dat Intercultural Church Plants (ICP Network) Meer kleur in de kerk heeft ontwikkeld.

Wat is Meer kleur in de kerk?

Meer kleur in de kerk gaat in op vragen die in geloofsgemeenschappen leven rondom diversiteit, racisme en verzoening en daagt deelnemers uit tot gesprek. Op dit moment is er kringmateriaal beschikbaar. Aanvullend is ICP Network bezig met het ontwikkelen van een jongerenversie, een podcast en (in samenwerking met Micha Nederland) een nieuwe variant op de Proeven & Praten-werkvorm: ‘Proeven & Praten over een kleurrijke kerk’.

Meer kleur in de kerk ICP Network

Doe een donatie of organiseer een collecte

ICP Network zoekt naar financiële middelen en mogelijkheden om het materiaal verder te ontwikkelen en verder te verspreiden.

Meer kleur in de kerk gaf mij veel nieuwe inzichten. Het onderwerp komt dichterbij doordat je je leert inleven in een ander. Wat doet het met iemand als je in een nieuw land opnieuw op zoek moet naar je identiteit?’

– Deelnemer kringavond Meer kleur in de kerk

ICP Network

ICP Network weet zich geroepen voor het kleurrijke Koninkrijk van God in multicultureel Nederland en bouwt daarom mee aan nieuwe, interculturele geloofsgemeenschappen via een trainingscentrum, kennisbank en netwerk van kerken.

ICP Network

Gerelateerd