Hans Euser (ICP): ‘Als christenen zijn we geroepen tot eenheid’

Hans Euser ICP

Hans Euser is sinds 2017 de directeur van Intercultural Church Plants (ICP) – een stichting die zich inzet voor het kleurrijke Koninkrijk van God. Sinds dit jaar is ICP Micha-partner geworden en daarom stellen we deze mooie organisatie graag aan je voor.

Wat is ICP voor organisatie?

Hans Euser ICP

‘ICP weet zich geroepen voor het kleurrijke Koninkrijk van God. We hebben een apostolische én een profetische roeping. We helpen bij het planten van kerken die cultureel gezien divers zijn, vanuit de overtuiging dat de kerk bij uitstek de plek is waar mensen samen één kunnen zijn door Jezus.

Het profetische van ICP heeft te maken met het feit dat veel Nederlandse kerken monocultureel zijn. Kerken bewegen langs elkaar heen, terwijl culturele diversiteit in allerlei opzichten goed voor ons kan zijn. Als christenen moeten we niet in onze eigen bubbel blijven hangen. Daarom dagen we kerken graag uit om te streven naar meer kleur in de kerk.’

Wat is de meerwaarde van culturele diversiteit?

‘We weten dat als één lid van het lichaam van Christus lijdt, alle leden mee lijden (1 Korintiërs 12:26). In interculturele kerken voel je dat sterker. Het zou goed zijn als christenen in witte kerken zich meer bewust worden van de structurele discriminatie waarmee onze broers en zussen uit andere culturen dagelijks te maken hebben.

Het thema racisme wordt in witte kerkgemeenschappen door bijna niemand structureel opgepakt. Alleen tijdens incidenten hoor je mensen er wat over zeggen. Bij ICP proberen we daar verandering in te brengen. Want als we echt een eenheid zijn, zou dat ons raken.’

Vanuit welke Bijbelse overtuiging vinden jullie dit een belangrijk thema?

‘Een belangrijke tekst voor ons is Efeziërs 3, over het mysterie dat jood en heiden samen één gemeenschap vormen. Als christenen zijn we geroepen tot eenheid. Paulus was hier zo principieel over dat hij zelfs bereid was om ervoor naar de gevangenis te gaan. Hij zette alles op alles om de eenheid te bewaren.

Ook het visioen van Johannes in Openbaringen 7:9 is een belangrijke tekst voor ons. We zijn op weg naar een toekomst waarin een onafzienbare menigte, die niemand tellen kan, uit alle landen en volken, van elke stam en taal samenkomt en voor Gods troon staat. Als christenen mogen we ondanks cultuurverschillen een harmonieuze eenheid vormen. Als je hier eenmaal op gaat letten in de Bijbel, zie je het op tal van plekken terugkomen, waaronder Efeziërs 4:3, Kolossenzen 3:14, 1 Korintiërs 1:9-10, 2 Korintiërs 13:13 en Galaten 3:28 en 5:6.’

‘Paulus zette alles op alles om de eenheid te bewaren.’

– Hans Euser

Wat zou je willen meegeven aan kerkgangers van witte kerken?

‘Maak het niet te groot. Ik krijg regelmatig de vraag wat je als christen kunt zeggen tegen een moslim. Dan reageer ik: ‘Misschien kun je zeggen: goede morgen, hoe gaat het met je?’ Zo simpel is het. Houd het ontspannen, menselijk, gelijkwaardig. Je hoeft niet iedereen als een evangelisatieproject te zien. Onthoud dat het uiteindelijk draait om verbinding. Focus niet op de verschillen, maar op de overeenkomsten. Die ander is óók een moeder, bijvoorbeeld. Dan kun je dus een gezellig praatje maken met de Marokkaanse moeders die net als jij op het schoolplein staan te wachten tot de school uit is.

Toen Petrus op bezoek kwam bij Cornelius, een heiden, zei hij: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen’ (Handelingen 10:34). Vlak daarvoor was hij nog van mening dat het als Jood onrein of verwerpelijk is om met niet-Joden te eten. Ontmoeting zorgt ervoor dat we kunnen inzien dat een ander helemaal niet zo anders is. Dat kun je niet leren uit de boekjes, dat moet je ervaren. Het begint allemaal met ontmoeting. Learning by doing.’

Hoe kun je als kerk met dit thema aan de slag?

‘Via onze website kun je je aanmelden voor het kringmateriaal Meer kleur in de kerk: een driedelige online Bijbelstudie om met elkaar te ontdekken wat God van kerken vraagt in een multiculturele samenleving. Ook hebben we vorig jaar meegewerkt aan het kerkenpakket Gedeeld verleden, gedeelde toekomst van Micha Nederland, over de doorwerking van het slavernijverleden. Op dit moment zijn we samen met Micha Nederland en Kerk in Actie aan de slag om een nieuwe variant van Proeven & Praten te maken. Dat is waarschijnlijk in 2025 beschikbaar.’

Over Hans Euser

Hans Euser ICP

Voor Hans Euser was zijn bekering een levensveranderende ervaring. Hij had de middelbare agrarische school gedaan, maar besloot evangelist te worden. Nadat hij docent en voorganger was geweest en zijn master Theologie had afgerond, startte hij ‘BLEND’: een sociale onderneming met een missionair doel. Hierbij worden ‘zaak, zorg en zingeving’ gecombineerd. Sinds 2017 is hij directeur van Intercultural Church Plants. Bij ICP zijn ongeveer vijftig interculturele kerken betrokken.

Gerelateerd