Micha Zondag 2020: delen in vrijheid

Filipijnse vrouwen en meisjes die hun lichaam gedwongen verkopen achter een raam of webcam. Poolse arbeidsmigranten die dagen maken van 16 uur en zonder veel privacy leven in ‘vakantiehuisjes’. Nederlandse pakketbezorgers die geen tijd voor hun gezin overhouden door het moordende werkschema. Moderne slavernij. Misbruik. Uitbuiting. Wat betekent het dat Christus is gekomen om de wereld te verlossen? En hoe kunnen wij samen delen in de vrijheid die Hij biedt?  

 

Verlossing 

De afschuwwekkende verhalen van moderne slavernij doen ons zuchten, zoals de hele schepping zucht onder de zonde en de gevolgen daarvan. Zoals elk ander mens, verlangen ook wij terug naar het paradijs, naar wat verloren is gegaan. Christus is gekomen om dat te herstellen. Het wordt zelfs nog beter dan het al was: het wordt de hemel op aarde. Dat grote vergezicht van Gods Koninkrijk doet ons besluiten om hier en nu goed te doen, te streven naar recht en te wijzen op de verlossing in Christus. Zijn nieuwe wereld begint nu al voor wie Hem geloven en als Koning over hun leven aanvaarden. We zijn enthousiast over de vrijheid die we in Hem vinden en delen deze graag met iedereen die hiernaar verlangt.   

 

Verantwoordelijkheid 

Wij zijn niet de redders van deze wereld. Wij mogen er gelukkig op vertrouwen dat God alle dingen nieuw maakt. Maar we dragen wel verantwoordelijkheid voor onze eigen keuzes! Wat wij eten, waar we ons mee kleden en hoe we vakantievieren heeft invloed op de vrijheid van anderen. Waar onze keuzes samenvallen met Gods verlangen, wordt er al iets zichtbaar van Gods nieuwe wereld. Dan wijzen onze keuzes op God. Hij bewerkt door zijn Geest in ons wat we uit onszelf niet kunnen. Hij helpt ons om anderen te laten delen in zijn vrijheid. 

 

Familie 

Als mensen bij Jezus horen, zijn ze onderdeel van het huisgezin van GodElk mens is geschapen naar het evenbeeld van God en is door Hem geliefdWaanvaarden daarom ieder mens als familie, als een broer of zus. Dat bepaalt hoe wkijken naar mensen die we niet persoonlijk kennenHet zijn onze broers en zussen die in Myanmar in de kledingindustrie werken. Het zijn onze broers en zussen die mijn pakketje tot aan de voordeur brengen. Hoe beïnvloedt mijn manier van leven die van hen? Hoe kan ik hen recht doen? 

 

Vrijheid 

Vooral in het Oude Testament staan veel teksten over het tegengaan van onrecht, onder andere in de vorm van uitbuiting. Met Lucas 4:14-21 richten we ons op woorden van onze Heer Jezus Christus zelf en leggen we tegelijkertijd een directe verbinding naar de profeten uit het Oude Testament. Christus verklaart aan het begin van zijn openbare bediening: 

 

‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen’ (Lucas 4: 18 en 19) 

 

Christus zegt tegen zijn hoorders dat ze deze schrifttekst uit Jesaja 61 op dat moment in vervulling horen gaan. Hij is dus gekomen om het goede nieuws te brengen, gevangenen te bevrijden, zicht te herstellen, onderdrukten de vrijheid te geven en om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Christus heeft ons de opdracht en het mandaat gegeven om het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen en te demonstreren wat het inhoudt. Hij vraagt van ons om gevangenen en onderdrukten te bevrijden. Wie laat jij delen in vrijheid? 

download ook onze facsheet 

 

Micha Nederland nodigt kerken en christenen uit om op zondag 18 oktober stil te staan bij moderne slavernij en uitbuiting. Algemeen coördinator Annemarthe Westerbeek: ‘Dat slavernij verkeerd is, daarover zijn we het hopelijk allemaal eens, maar helaas vertaalt zich dat nog veel te weinig in onze dagelijkse keuzes. Nog steeds laten we anderen schaamteloos het zware werk voor ons doen onder onmenselijke omstandigheden. Hoe kunnen we dat rijmen met Jezus’ woorden ‘Heb je naaste lief als jezelf’? We weten dat er geen simpele antwoorden zijn, maar juist daarom vinden we het hoog tijd voor openhartige bezinning.’ 

Wereldwijd doen duizenden kerken mee aan de Micha Zondag. Geïnspireerd door Micha 6:8 gaan christenen samen aan de slag met thema’s rond sociale en ecologische gerechtigheid. Ieder jaar haken nieuwe kerken aan. Wij organiseren de themazondag vanuit de visie dat God kerken en christenen wil gebruiken om zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

‘We hebben begin dit jaar gekozen voor het thema ‘Delen in vrijheid’, licht Westerbeek toe, ‘omdat moderne slavernij en uitbuiting een grote vorm van wereldwijd onrecht zijn, waar wij in Nederland bewust of onbewust onderdeel van uitmaken. Ik denk dat we ons inmiddels door de #blacklivesmatter-beweging meer dan ooit bewust zijn van het feit dat we onderdeel zijn van structuren die op onrecht en ongelijkheid gebouwd zijn. Wanneer je je hier bewust van bent, kun je op zoek gaan naar nieuwe wegen die rechtdoen aan iedereen. Veel van de organisaties in het Micha Netwerk, komen moderne slavernij tegen in de landen waar ze werken. Met de inbreng van hun expertise hebben we toegankelijk materiaal ontwikkeld waarmee kerken aan de slag kunnen gaan.’ 

 

Kerkenpakket  
Het Micha Zondag-pakket bestaat uit onder meer preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. In de preekschetsen staat Lucas 4:18-19 centraal, waar Jezus zegt dat Hij gekomen is om aan armen het goede nieuws te brengen en om onderdrukten hun vrijheid te geven. De preekschetsen zijn verzorgd door Janneke Burger, Wilkin van de Kamp en majoor Hennie Kremer.

Het kerkenpakket is gratis te downloaden via www.michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het materiaal zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar gebruikt kan worden. Ook met de omstandigheden wegens corona is rekening gehouden. 

UTRECHT, 6 juli 2020

Ga naar:

www.michazondag.nl

Gerelateerd